Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để sinh lý thần kinh có thể giúp bạn học một ngôn ngữ?

Để bắt đầu, kiến thức về ngôn ngữ của con người có thể gần như là một tính năng đủ để đủ điều kiện cho chúng ta về Homo Sapiens .
Thật vậy, việc làm chủ ngôn ngữ của chúng ta không chỉ dựa trên thời gian học mà còn phần lớn do di truyền của chúng ta .

Ví dụ, một số rắc rối của việc học ngôn ngữ (apraxia, mất ngôn ngữ ...) có thể liên quan đến sự đột biến của một hoặc một vài chi ( FOXp2 , microdeletion 22q11 , bổ sung hoặc xóa của một nhiễm sắc thể X, Y ....).

Tóm lại, di sản di truyền có một vai trò không đáng kể trong việc học ngôn ngữ .
Hơn nữa, cách nói của chúng tôi dịch môi trường của chúng tôi .

Sự thích nghi của mạch synap và các tế bào thần kinh của chúng ta với môi trường (ban đầu để tồn tại) truyền đạt thông tin chúng ta học được ngày này qua ngày khác.
Mạch này sẽ cho phép chúng ta đến lượt mình, truyền tải văn hóa của chúng ta và thông tin cần thiết để giữ cho con cháu chúng ta tồn tại.

Ví dụ cổ điển về đứa trẻ đang học ngôn ngữ, sống với người bản ngữ, không học, chứng tỏ rõ ràng môi trường quan trọng như thế nào trong quá trình học ngôn ngữ.
Đồng thời, không thể bỏ qua rằng di truyền và môi trường có mối quan hệ liên kết để học một ngôn ngữ.
Thật vậy, nếu không sửa đổi kết nối nơ-ron thần kinh và điều chế biểu hiện chi của chúng ta để đáp ứng với xung quanh, sự hiểu biết về môi trường và quá trình học ngôn ngữ bị giảm mạnh, có thể là không thể.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 2 All