Why become a VIP member?

As a VIP members, you will have the following privileges :
VIP SILVER MEMBERVIP SILVER (> 10 000 points)
Xuất hiện đầu tiên trong tốp trong những kết quả tìm kiếm
Gửi nhiều hơn 100tin nhắn mỗi ngày
không bị quảng cáo làm phiền!...
Trò chuyên trực tuyến với các thành viên VIP hoặc các thành viên cùng ngôn ngữ
VIP GOLD MEMBERVIP GOLD (> 35 000 points)
Gửi nhiều hơn 350tin nhắn mỗi ngày
Liên lạc với thành viên khác qua cửa sổ chat hoặc các hệ thống chat bằng video (Skyme, gtalk,...)
Get your GOLD Subscriber's Badge for offline events in Paris: special discounts for drinks, classes & trips
+ SECRET EXTRAS!...