Hjälp

NEW ARTICLE

Hur kan neurofysiologi hjälpa dig att lära dig ett språk?

Till att börja med kan kunskapen om det mänskliga språket vara nästan en tillräcklig tillhörande egenskap för att kvalificera oss för Homo Sapiens .
Den rätta behärskningen av vårt språk skulle i själva verket inte bara vara baserat på vår tid för lärande men det beror också i stor utsträckning på vår genetiska .

Till exempel kan flera problem med språkinlärning (apraxi, afasi ...) relateras till en mutation av ett eller flera FOXp2 ( FOXp2 , mikrodeletion 22q11 , addition eller deletion av en kromosom X, Y ....).

I korthet har det genetiska arvet en obetydlig roll i språkinlärning .
Dessutom betyder vårt sätt att tala översättar vår miljö .

Anpassningen av vår synaptiska krets och våra neuronceller till miljön (i första hand att hålla sig vid liv) dämpar den information vi lär oss dag efter dag.
Denna krets kommer att tillåta oss i sin tur att överföra vår kultur och den information som behövs för att hålla våra avkommor levande.

Det klassiska exemplet på barnet som lär sig ett språk, som lever med modersmål, utan att studera, visar tydligt hur mycket miljö är viktigt i språkinlärningsprocessen.
Samtidigt kan det inte ignoreras att antingen genetik och miljö har en länkad relation att lära sig ett språk.
rent av utan modifiering av vår neuronförbindelse och modulering av vår genuttryck som svar till vår omgivning, förståelse av miljön och språkinlärnings är kraftigt minskad kanske omöjligt.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 2 All