Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để chuẩn bị phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh?
Dưới đây là những lời khuyên từ Polyglot Club để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn việc nơi tiếng Anh là cần thiết:
Các loại phỏng vấn bằng tiếng Anh
Hoặc là các cuộc phỏng vấn được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc các nhà tuyển dụng chuyển sang tiếng Anh một nửa đường, thường là không có cảnh báo bạn.
Thông thường, các cuộc trò chuyện có một liên kết trực tiếp với các điểm của các cuộc hội thoại trước đó. Do đó, các ứng cử viên phải nắm vững tối thiểu phạm vi từ vựng chức năng của nó, ngành công nghiệp và nguồn nhân lực.
Tầm quan trọng của tiếng Anh trong công việc tương lai của bạn rõ ràng sẽ là rất quan trọng. Nếu tiếng Anh là ngôn ngữ mà bạn sẽ được làm việc và nếu các cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng ngôn ngữ của bạn, nhưng bạn được cảnh báo rằng bạn sẽ được kiểm tra tiếng Anh, bạn có thể rất tốt chủ động để nói được tiếng Anh.

Yêu cầu tiếng Anh Cấp


Hầu hết thời gian, các nhà tuyển dụng chỉ muốn đảm bảo rằng bạn sẽ có thể làm cho mình hiểu trong một ngữ cảnh chuyên nghiệp, không phải là bạn nói được một tiếng Anh hoàn hảo. Thông thường, các ứng cử viên có đủ trình độ, nhưng họ thiếu tự tin. Nếu bạn cần để quản lý các đội quốc tế và sử dụng tiếng Anh hàng ngày, khả năng của bạn để thể hiện chính mình bằng ngôn ngữ đó sẽ vẫn được quyết định tuyển dụng. Tuy nhiên, về chức năng hỗ trợ mà tiếng Anh được sử dụng chỉ trong một cách kịp thời, một mức độ cơ bản được cải tiến có thể là đủ.

Sai lầm cần tránh


Sai lầm đầu tiên ... nói ngôn ngữ của bạn trong khi đối thoại tiếng Anh đã bắt đầu. Điều đó xảy ra khi khi một ứng cử viên có khó khăn khi tìm từ và bắt đầu hoảng sợ. Nhưng các ứng cử viên phải tiếp tục trong tiếng Anh. Đối với cùng một lý do (Sai ​​lầm thứ hai), một số trượt trong off-topic, vì sợ không tìm kiếm các từ trong một chủ đề mà họ không nắm vững. Thay vào đó, hãy dành thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời và làm cho những câu đơn giản. Và nếu bạn không hiểu câu hỏi nhà tuyển dụng, bạn chỉ cần yêu cầu ông phải nói lại.

Mô tả sự nghiệp của bạn bằng tiếng Anh


Các câu hỏi có thể thay đổi từ một nhà tuyển dụng khác, từ rất chung chung 'cho tôi biết về bản thân' vào chính xác hơn 'cho tôi biết về kinh nghiệm cuối cùng của bạn'. Trong mọi trường hợp, như trong một cuộc phỏng vấn bằng ngôn ngữ của bạn, chúng tôi sẽ hỏi bạn về nền tảng và động lực của bạn cho vị trí này. Để chuẩn bị để trả lời một câu hỏi như 'Hãy nói cho tôi biết về bản thân', chúng tôi đề nghị bạn tổ chức trình bày thứ tự thời gian, làm nổi bật phần hoạt động. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn thể hiện chính mình bằng tiếng Anh, không ngần ngại để chuẩn bị trước cụm từ khóa cụ thể.

'Sở thích' là một chủ đề thảo luận đôi khi trong tiếng Anh


Một số có khó nói bất cứ khi nào họ rời khỏi lĩnh vực kỹ thuật. Tuy nhiên, đặc biệt là nếu bạn có khả năng phát triển trong một môi trường quốc tế, nơi tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ làm việc của bạn, nhà tuyển dụng sẽ chú ý tới khả năng của bạn để tạo liên kết.
Sở thích và các hoạt động ngoại khóa có thể được giải quyết bởi một số nhà tuyển dụng, đặc biệt là ở phía trước của sinh viên tốt nghiệp trẻ, những người không có kinh nghiệm chuyên môn. Mục đích duy nhất là để kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn (cuộc sống cá nhân của bạn không nên được đưa vào tài khoản trong việc lựa chọn một nhà tuyển dụng). Các chủ đề có thể bao gồm các ví dụ: 'cho tôi biết về kỳ nghỉ cuối cùng của bạn' hay 'làm những gì bạn muốn làm vào cuối tuần?'.

Thi viết bằng tiếng Anh


Một số nhà tuyển dụng tìm kiếm để đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh của bạn, đặc biệt nếu đó là một khía cạnh quan trọng của vị trí này. Bạn có thể được yêu cầu để gửi, trong đêm đó, một email phản hồi về các cuộc phỏng vấn. Điều này cho phép đánh giá mức độ của các ứng cử viên bằng văn bản. Tuyển dụng khác yêu cầu phải viết imediately thư động lực vào cuối của cuộc phỏng vấn. Bạn đã được cảnh báo! Nó sẽ là một sự xấu hổ không để chuẩn bị cho bài tập tiềm năng này ở nhà.
Trên tất cả, có một người nói tiếng Anh xem xét văn bản của bạn trước khi bạn đi phỏng vấn. Polyglot Club cung cấp các công cụ hoàn hảo cho điều đó. Gửi văn bản tiếng Anh ở đây và nó đã được sửa chữa bởi người bản ngữ.

Làm thế nào để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn việc bằng tiếng Anh?


Nhiều nguồn tài nguyên tồn tại trên PolyglotClub.com để giúp bạn chuẩn bị:
- Bạn sẽ thấy mô phỏng phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh để giúp bạn làm quen với các từ vựng của các nhà tuyển dụng và giúp bạn trong việc chuẩn bị câu trả lời của bạn. Ghé thăm chúng tôi Video English tìm kiếm cho từ khóa 'công việc phỏng vấn'.
- Gửi CV của bạn bằng tiếng Anh để được sửa chữa bởi người bản ngữ
Tham dự sự kiện trao đổi ngôn ngữ
Trong khi đó, tại sao không làm một ngôn ngữ trao đổi với một người bản xứ, những người sẽ đóng vai trò của các nhà tuyển dụng? Tham dự của chúng tôi cuộc họp thân thiện ở đây . Một số người tham gia chắc chắn sẽ sẵn sàng đóng vai trò của giám đốc nhân lực.
Xin đề cập đến trong các cuộc phỏng vấn rằng bạn làm một ngôn ngữ trao đổi, nó sẽ hiển thị sự cởi mở và sẵn sàng cải thiện của bạn.

Điều quan trọng nhất là để làm những 'bài tập' thường xuyên và lâu dài. Nếu bạn cố gắng ry nó hai ngày trước khi phỏng vấn nó không có khả năng là rất hiệu quả.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All