Help

NEW ARTICLE

Những lợi ích của 'Polyglot Club Cách tiếp cận' và khái niệm về 'Active Ear' là gì?Có rất nhiều lợi ích cho cách tiếp cận này. Dưới đây là một vài điểm mạnh:
- Thời gian tiết kiệm: với một loa không bản địa, bạn không cần phải trao đổi ngôn ngữ.
Đó là, một nửa thời gian trong tiếng mẹ đẻ của bạn, và một nửa thời gian trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
Cả hai bạn có thể tập trung 100% vào ngôn ngữ mục tiêu chung của bạn.
Như vậy, bạn có thể tiết kiệm được 50% thời gian của bạn.
Đây có thể là một đối số có giá trị cho các thành viên những người đang bận học nhiều ngôn ngữ.
- Ngày nay, tiếng Anh được sử dụng rộng rãi hơn bởi phi bản địa hơn bởi người bản địa.
Bên cạnh đó, các ngôn ngữ chính trên thế giới đều có xu hướng đi theo xu hướng tương tự.
Do đó, sớm hơn bạn nhận được sử dụng để phát âm khác nhau, từ vựng và 'nền văn hóa đối thoại' trong ngôn ngữ đích, thì càng tốt! Bằng cách này, bạn sẽ làm tăng hiểu biết của bạn về các biểu thức quốc tế và tiếng lóng mà người bản xứ không phải lúc nào sử dụng, nhưng đó thường được nghe ở các nước khác.
- Một người bản xứ của ngôn ngữ mục tiêu của bạn có thể không cần kiên nhẫn và chỉ chuyển sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn nếu họ nói đó, không đem lại cho bạn một cơ hội để thực hành.
Với một loa không bản địa, điều này sẽ không phải là trường hợp vì lợi ích chung của bạn là tập trung vào cùng một ngôn ngữ.
- Chúng tôi ủng hộ sự điều chỉnh ngang vẫn còn có thể, ngay cả với những người không phải là người bản xứ của ngôn ngữ mục tiêu. Học viên có thể đánh giá chắc chắn và đúng biểu diễn của người khác.
Peer chỉnh thường giúp tạo ra một bầu không khí tích cực như là đang học nhận ra rằng người bản địa nói không phải là nguồn duy nhất của việc sửa lỗi và họ có thể học được rất nhiều từ người khác.
Trong thực tế, hai đối tác với một bà mẹ đẻ thường biết và có thể lường trước những khó khăn và sai lầm của nhau trong một ngoại ngữ mà họ chia sẻ.
Bất kể mức độ của họ, họ luôn luôn có thể trao đổi những ý tưởng hữu ích về các phương pháp, ngôn ngữ, cách phát âm, và các khía cạnh cơ bản khác của việc học tập của họ.
Vì vậy, để cho nó ra!

Các chủ đề liên quan: