راهنمایی

مزایای «رویکرد باشگاه پلی‌گلات» و ایدهٔ «شنود فعال» چیست؟مزایای متعددی برای این نگرش وجود دارد. در این‌جا تعدادی از مهم‌ترین‌ها ذکر می‌شوند:
- صرفه‌جویی در زمان: با یک گوینده غیرمحلی, نیازی به تبادل زبانی ندارید.
به عبارت دیگر، نیمی از زمان با زبان مادری‌تان و نیمی دیگر با زبان بومی آن فرد.
شما می‌توانید ۱۰۰% زمان را بر زبان هدف مشترک متمرکز کنید.
پس می‌توانید ۵۰% زمان را صرفه‌جویی کنید.
این امر می‌توانید بحث باارزشی برای اعضایی باشد که سخت مشغول یادگیری زبان‌های بسیاری هستید.
امروزه، انگلیسی بیش از آن‌که توسط افراد بومی صحبت شود، توسط افراد غیربومی تکلم می‌گردد.
همچنین، این رویه برای سایر زبان‌های عمدهٔ دنیا صحت پیدا کرده‌است.
از این رو، به محض این‌که به تلفظ‌های مختلف، لغات و «فرهنگ‌های مکالمه‌ای» در زبان هدف خود خو یپدا می‌کنید بهتر است! بدین ترتیب، دانش اصطلاحات جهانی و زبان عامیانه‌ای را که گویندگان بومی استفاده نمی‌کنند اما در سایر نقاط دنیا استفاده می‌شود، افزایش می‌دهید.
فردی با زبان مادری که مورد نظر شماست ممکن است به اندازۀ کافی صبور نباشد و اگر قادر باشد، سریعاً به زبان شما با شما صحبت خواهد کرد و این امکان تمرین را از شما می گیرد.
اما در مورد فردی که زبان اصلی او نیست این اتفاق نمی افتد چون علاقۀ متقابل شما بر یک زبان مشترک تمرکز دارد.
ما مدافع این هستم که تصحیح همتا، حتی در مورد متکلمان غیر بومی زبان هدف نیز امکان‌پذیراست. فراگیران به حتم می‌توانند عملکرد دیگری را ارزیابی و اصلاح نماییند.
تصحیح همتا غالبا به ایجاد فضای مثبت کمک می کند. زیرا فراگیران درمی یابند که متکلمان بومی تنها منبع تصحیح خطاها نیستند و می‌توانند موارد زیادی را از دیگران بیاموزند.
در واقع، دو شریک با زبان مادری مشترک مسایل و اشتباهات یک دیگر را در زبانی که با هم به اشتراک گذاشته اند می دانند و می توانند آنها را پیش بینی کنند.
صرفنظر از سطح شان، همواره می‌توانند ایده ها ی سودمندشان را در مورد روش، زبان، تلفظ و جنبه های اساسی فراگیریشان تبادل کنند.
پس امتحان کنید!

مباحث مرتبط: