Help

NEW ARTICLE

Khái niệm về 'Active Ear' là gì?Tại PolyglotClub, chúng ta giữ vững các khái niệm về 'Active Ear'.
Những ngày này, người học ngôn ngữ có thể NGHE nhất thành ngữ bất cứ nơi nào, và bất cứ lúc nào. Một người lắng nghe tích cực với những gì chúng ta phải NÓI tất cả những gì chúng ta cần là.
Do đó các khái niệm về 'Active Ear'.
Nó không quan trọng nếu bạn được bao quanh bởi người bản xứ hoặc không bản xứ của ngôn ngữ học.
Trong các trò chơi giao tiếp như trong cuộc sống thực, ưu tiên hàng đầu của bạn là một người lắng nghe, không ai sửa chữa.
Lớp học là để sửa chữa, trao đổi ngôn ngữ là để thực hành!
Sự hiện diện của một đối tác trao đổi ngôn ngữ với một 'Active Mouth / Hand' là chỉ cần thiết cho sự tương tác / tính xã hội.
Tuy nhiên, điều này là không bắt buộc đối với răng miệng thực hành / viết.

Điều cần thiết nhất cho thực tế là:
A. Một 'Active Tai / Eye': một hoặc nhiều loa không bản địa (s).
B. Một khung hoặc tình huống có thể được xác thực, Ludic, hoặc chỉ đơn giản có lợi cho thực hành.

Những tình huống này chỉ có cái cớ, hoặc 'gây truyền thông'.

Nghe chủ động có thể là một kỹ năng tuyệt vời để tiếp thu và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của bạn là tốt, và không chỉ là một công cụ để học ngôn ngữ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp này, bạn có thể bắt đầu bằng cách đọc các trang Wikipedia về nó.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 2  1  1 All