Help

Wat is het concept van "Actief Oor" ?Bij PolyglotClub hebben we het concept van "Actief Oor".
Dezer dagen kunnen taalstudenten overal en altijd idiomen HOREN. Wat we allemaal nodig hebben id iemand die actief LUISTERT naar wat wij te ZEGGEN hebben.
Vandaar het concept van "Actief Oor".
Het maakt niet uit of je omringd bent door moedertaalsprekers of niet-moedertaalsprekers of degenen die de taal geleerd hebben.
In communicatieve spelletjes, zoals in het echte leven, is je hoofdprioriteit iemand die luistert, niet iemand die verbetert.
Klaslokaal is voor Correcties, taaluitwisseling is voor Oefening!
De aanwezigheid van een taaluitwisseling partners met een "Actieve Mond/Hand" is alleen noodzakelijk voor interactie/gezelligheid.
Hoewel dit niet verplicht is voor gesproken/geschreven oefening.

Wat het meest nodig is voor oefening is:
A. Een "Actief Oor/Oog": één of meer niet-moedertaalspreker(s).
B. Een omkadering of situatie die authentiek, ludiek of gewoon bevorderlijk is voor oefening.

Deze situaties zijn alleen voorwendsels, of "communicatietrekkers".

Related topics:

Comments