Hjälp

NEW ARTICLE

Vad innebär "Active Ear"?På PolyglotClub, upprätthålla vi begreppet 'Aktiv Ear'.
Dessa dagar kan språkstuderande HÖRA flesta idiom som helst, och när som helst. Vad vi alla behöver är någon som lyssnar aktivt till vad vi har att säga.
Därav begreppet 'Aktiv Ear'.
Det spelar ingen roll om du är omgiven av infödda eller icke infödda i den lärda språket.
I kommunikativa spel som i verkliga livet, är din högsta prioritet någon som lyssnar, inte någon som korrigerar.
Klassrum är för korrigeringar, är språkutbyte för Practice!
Närvaron av ett språkutbyte partner med en 'aktiv mun / Hand' är endast nödvändigt för interaktion / sällskaplighet.
Detta är dock inte obligatoriskt för oral / skriven praxis.

Vad behövs mest för praktiken är:
A. En 'Aktiv Ear / Eye': en eller flera icke-modersmål (er).
B. En ram eller situation som kan vara giltiga, Ludic, eller helt enkelt bidrar till praktiken.

Dessa situationer är bara förevändningar, eller 'kommunikations triggers'.

Aktivt lyssnande kan vara en stor skicklighet att förvärva och tillämpa i din vardag också, och inte bara som ett verktyg för att lära sig språk. Om du vill veta mer om denna metod, kan du börja med att läsa Wikipedia-sida om det.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 2  1  1 All