Làm thế nào để gửi một video?  • Bad translation?
    Please HELP us CORRECT (click the button at the end of each paragraph) & Become VIP!
Nó có thể rất hữu ích cho tất cả người dùng PolyglotClub để tìm thấy một số video hướng dẫn có liên quan và hiệu quả cho việc học ngôn ngữ. Tất cả Polyglot Club Thành viên có thể thêm tài liệu video mà họ cho là thú vị để học một ngôn ngữ cụ thể. Bằng cách này, bạn sẽ đóng góp vào việc xây dựng một bản sao lưu sư phạm mạnh mẽ và đáng tin cậy cho cả Polyglot Club Community.

Các trang web như youtube.com , dailymotion.com ... cung cấp điều đó. Mặc dù những trang web không được đặc biệt nhắm hướng tới giáo dục ngôn ngữ nước ngoài, nhưng họ cung cấp hàng trăm video liên quan đến ngôn ngữ học tập / giảng dạy.

Là một người học ngôn ngữ, bạn biết rằng nó là mối quan tâm của bạn để khai thác tất cả và tất cả các nguồn thông tin, nhằm phát triển các kỹ năng của bạn trong các ngôn ngữ mục tiêu. Vì vậy, không chia sẻ với phần còn lại của Polyglot Club Community các đoạn video mà làm việc tốt nhất với bạn, mà dạy cho bạn nhiều nhất; trong một từ, các đoạn video mà bạn đã mang một cái gì đó đã giúp bạn trong học tập của bạn.

Thêm một video NEW NOW!
Đi qua các bước sau để thêm video của bạn:

- Tìm một video học ngôn ngữ tốt và thú vị. Bạn có thể tìm kiếm thú vị, hữu ích và TỐT học tập ngôn ngữ hình chất lượng trên một số trang web. Danh sách các trang web mà bạn có thể sử dụng với Polyglot Club . Một khi bạn tìm thấy một video thích hợp, chọn các trang web video trong danh sách thả xuống và dán URL của video vào trong hộp. PLEASE, DO NOT POST VIDEO PHÙ HỢP HAY VỚI nội dung thô tục: CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN VIDEO VỚI NỘI DUNG TẤN.
- Chọn trình độ ngôn ngữ ngay trong danh sách thả xuống. Nếu bạn nghĩ rằng video này là khó hiểu, lựa chọn mức độ tiên tiến. Nếu bạn nghĩ rằng đó là dễ dàng, lựa chọn mức độ mới bắt đầu.
- Chọn một tiêu đề.

Và đó là nó!

Cám ơn bạn đã đóng góp của bạn.
Đây sẽ là một cơ sở dữ liệu tuyệt vời cho người dùng Polyglot Club và những người học ngôn ngữ trên toàn thế giới!

Các chủ đề liên quan:

Comments
  • 0 Lời nhận xét