Tôi có thể tìm thấy video học ngoại ngữ ở đâu?  • Bad translation?
    Please HELP us CORRECT (click the button at the end of each paragraph) & Become VIP!
Chúng tôi đề nghị các trang web sau để tìm video học tập thú vị, hữu ích và chất lượng ngôn ngữ tốt. Bạn có thể bổ sung thêm các video trên các trang web Polyglot Club để giúp các thành viên khác.

- Youtube.com
- Dailymotion.com
- Vimeo.com
- Facebook.com

Thêm một video NEW NOW!

Các chủ đề liên quan:

Comments
  • 0 Lời nhận xét