راهنمایی

سیاست باشگاه پلی گلات چیست؟'سیاست PolyglotClub' است تا در پاراگراف زیر خلاصه:

شرایط استفاده از خدمات
به PolyglotClub.com، یک سرویس آنلاین است که اجازه می دهد تا شما را به تمرین زبان های خارجی و زبان ارز خوش آمدید. با تبدیل شدن به یک عضو PolyglotClub و با استفاده از خدمات PolyglotClub.com، شما شرایط و قبول این شرایط و ضوابط سرویس. اگر این شرایط و ضوابط سرویس را قبول نمی کند، شما باید با PolyglotClub.com ثبت نام نیست.

ثبت نام
برای ثبت نام با PolyglotClub.com و برای تبدیل شدن به یک عضو PolyglotClub، شما باید در تمام موارد الزامی در فرم ثبت نام با اطلاعات درست و دقیق پر کنید.

استفاده از خدمات
خدمات PolyglotClub.com است فقط برای استفاده شخصی و غیر تجاری.
این است که استفاده از برای به پایان می رسد حرفه ای یا تجاری نیست.
شما نمیتوانید نظرات را ندارد و یا ارائه هر نوع محتوایی باشد که یا ممکن است غیر قانونی، غیر مجاز، بر خلاف هدف PolyglotClub.com، به قوانین و مقررات در نیروی یا به استانداردهای اخلاقی خوب است.
شما نمیتوانید ذکر است در PolyglotClub.com هر گونه اطلاعات شخصی مانند آدرس ایمیل، شماره تلفن، و غیره را قادر می سازد کاربران PolyglotClub برای تماس با دیگر PolyglotClub کاربران بدون استفاده از خدمات PolyglotClub.com.
در حالی که PolyglotClub.com مانند مطالب و مواد را ممنوع، شما را در درک و موافقت می کنید که با این وجود ممکن است به چنین مطالب و یا مواد در معرض و است که شما با استفاده از سرویس PolyglotClub.com در معرض خطر خود شما.
PolyglotClub.com حق به حذف هر گونه محتوا یا مواد که PolyglotClub.com تعیین تجاوز یا نقض مالکیت معنوی هر حزب، دیگر حقوق انحصاری و یا این شرایط و ضوابط سرویس محفوظ می دارد.

محدودیت در استفاده
مواد از PolyglotClub.com ممکن است کپی، توزیع، چاپ، آپلود، ارسال شده، یا انتقال آن به هیچ وجه، بدون کسب اجازه کتبی از PolyglotClub.com.
اصلاح یا استفاده از مواد برای هر هدف دیگر نقض حقوق مالکیت معنوی PolyglotClub.com است.
مواد در این وب سایت فقط برای مقاصد قانونی ارائه شده است.
نه عنوان و نه مالکیت معنوی حقوق را به شما منتقل، اما با PolyglotClub.com، که صاحب عنوان کامل و کامل باقی می ماند.
شما ممکن است کپی یا انتقال محتویات این وب سایت یا الکترونیکی و یا در نسخه های سخت است.
شما نمیتوانید محتوای این وب سایت به هر شیوه ای تغییر نمی دهد.
اگر شما علاقه مند در استفاده از محتویات این وب سایت در هر صورت به جز همانطور که در بالا شرح داده شده است، لطفا با استفاده از فرم بازخورد ما PolyglotClub تماس بگیرید.

محدودیت مسئولیت
PolyglotClub.com نمی خواهد در قبال هر گونه خسارت یا آسیب ناشی از، از جمله اما نه محدود به، هر شکست عملکرد، خطا، حذف، وقفه، نقص، تاخیر در بهره برداری از انتقال، ویروس های کامپیوتری، و یا شکست خط.
PolyglotClub.com نمی خواهد در قبال هر گونه خسارت یا آسیب دیدگی، از جمله اما به، خسارت خاص و یا مهم است که از استفاده از، و یا عدم توانایی در استفاده، از مواد در این سایت نتیجه، حتی اگر سهل انگاری و یا PolyglotClub وجود دارد محدود نمی شود. کام است از احتمال چنین خساراتی، یا هر دو توصیه شده است.
محدودیت در بالا و یا خروج ممکن است به شما به حدی که قانون ممکن است محدود کردن یا استثنا مسئولیتی در قبال خسارات اتفاقی و یا متعاقب اجازه نمی دهد صدق نمی کند.
مسئولیت PolyglotClub.com را در کل به شما برای همه زیان، خسارت، و علل اقدام (در قرارداد، شبه جرم (از جمله بدون محدودیت، سهل انگاری)، و یا در غیر این صورت) نخواهد بود بیشتر از میزان پرداخت به این سایت دسترسی پیدا.
بدون پرداخت نسبت به شما خواهد شد PolyglotClub.com ساخته شده است.

مالکیت بازخورد
همه اظهارات، پیشنهادات، ایده ها، گرافیک، و یا اطلاعات دیگر را از طریق این سایت به PolyglotClub.com ابلاغ خواهد شد برای همیشه از اموال PolyglotClub.com باشد.
PolyglotClub.com نمی خواهد مورد نیاز برای درمان هر گونه بازخورد به عنوان محرمانه، خواهد شد و نه در قبال ایده هایی برای کسب و کار خود را (از جمله بدون محدودیت، ایده های محصول، و یا تبلیغات) و هر گونه مسئولیت به عنوان یک نتیجه از هر گونه شباهت متحمل نیست که ممکن است در عملیات PolyglotClub.com آینده به نظر می رسد.
بدون محدودیت، PolyglotClub.com مالکیت منحصر به فرد از تمام حقوق موجود حال و آینده به بازخورد از هر نوع و طبیعت در همه جا داشته باشد.
به جز به عنوان زیر را در این بند اشاره شد، PolyglotClub.com خواهد حق استفاده از بازخورد برای هر تجاری و یا دیگر هدف آنچه بدون پرداخت غرامت به شما یا هر فرد دیگری از ارسال بازخورد.
اطلاعات شناسایی شخصی که ممکن است در این سایت دریافت بصورت داوطلبانه توسط یک بازدید کننده به این سایت ارائه شده است.
این اطلاعات فقط برای مقاصد داخلی و فروخته شده است نمی شود و یا در غیر این صورت به اشخاص ثالث از PolyglotClub.com یا به سایر اشخاص که در عمل از این سایت درگیر نمی منتقل شده است.
شما اذعان کرد که شما مسئول هر ماده به شما ارائه هستند، و شما، نه PolyglotClub.com، مسئولیت کامل برای پیام، از جمله آن قانونی بودن، قابل اعتماد بودن، تناسب، اصالت، و کپی رایت را داشته باشد.

سلب مسئولیت حقوقی
مواد در این سایت می تواند اشتباهات فنی یا خطاهای تایپی باشد.
PolyglotClub.com ممکن است تغییرات و یا بهبود در هر زمان را.
مواد در این وب سایت ارائه شده 'همانگونه که هست' و بدون ضمانت از هر نوع یا ابراز و یا ضمنی، به حد کمال مطابق مجاز به قانون قابل اجرا است.
PolyglotClub.com سلب تمام ضمانت نامه و یا خرید و فروش و تناسب اندام برای یک هدف خاص.
PolyglotClub.com تضمین نمی کند که توابع موجود در مواد بدون وقفه و یا بدون خطا خواهد بود.
PolyglotClub.com تضمین نمی کند و یا هیچ معرفی در خصوص استفاده از و یا در نتیجه استفاده از مواد در این سایت از نظر صحت، دقت، قابلیت اطمینان خود را، و یا در غیر این صورت.
شما (و نه PolyglotClub.com) فرض کل تمام هزینه های نگهداری تعمیر و یا اصلاح.
محرومیت بالا ممکن است به شما صدق نمی کند، به حدی که قانون ممکن است حذف ضمانت ضمنی اجازه نمی دهد.

تغییرات به شرایط استفاده از خدمات
PolyglotClub.com، حق تغییر این شرایط و ضوابط سرویس از زمان به زمان بدون اطلاع قبلی.
شما مسئول به طور منظم بررسی این شرایط و ضوابط سرویس به طوری که شما را از هر گونه تغییر مطلع هستند.
حضور کاربران در PolyglotClub.com دلالت پذیرش کامل از تمام نسخهها و یا اصلاح این شرایط و ضوابط سرویس.
فسخ این قرارداد را
PolyglotClub.com و یا شما ممکن است این توافقنامه را در هر زمان فسخ.
PolyglotClub.com ممکن است این توافقنامه بلافاصله و بدون اخطار خاتمه اگر در قضاوت تنها خود، شما هر واژه یا شرایط این توافقنامه را نقض.

جزئیات متفرقه
اگر هر بخشی از این شرایط و ضوابط غیرقانونی، از درجه اعتبار ساقط، و یا غیرقابل اجرا است، که بخشی خواهد شد جدا شدنی تلقی خواهد شد و اعتبار و enforceability از هر گونه مقررات باقی مانده تاثیر نمی گذارد.
به شواهد احتمالی استفاده از این سایت برای مقاصد غیر قانونی خواهد شد به مقامات اجرایی قانون ارائه شده است.
این توافق کامل بین طرفین مربوط به استفاده از این وب سایت است.

مباحث مرتبط:

Comments