Help

Wat is het Polyglot Club Beleid?De 'polyglotclub Policy' wordt samengevat in de volgende paragrafen:

ALGEMENE VOORWAARDEN
Welkom op PolyglotClub.com, een online dienst die u toelaat om vreemde talen en talen wisselen oefenen. Door steeds een polyglotclub Lid en door gebruik te maken van de PolyglotClub.com Dienst, accepteert u en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, mag je niet inschrijven bij PolyglotClub.com.

REGISTRATIE
Te registreren met PolyglotClub.com en een polyglotclub Lid worden, moet u alle verplichte velden in de registratieformulieren met ware en accurate informatie in te vullen.

GEBRUIK VAN DE DIENST
De PolyglotClub.com Service is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Het is niet te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden.
Je mag geen opmerkingen maken of overlegt enige vorm van inhoud die is of illegale, niet-geautoriseerde, in tegenstelling tot PolyglotClub.com het doel, om de wet- en regelgeving van kracht zijn of goede zeden zou kunnen zijn.
Je mag niet vergeten op PolyglotClub.com geen persoonlijke informatie, zoals e-mailadres, telefoonnummer, enz. Zodat een Polyglotclub Lid contact op te nemen andere Polyglotclub Lid zonder gebruik te maken van de PolyglotClub.com Dienst.
Terwijl PolyglotClub.com verbiedt dergelijke inhoud en materialen, u begrijpt en gaat ermee akkoord dat u mag toch worden blootgesteld aan dergelijke inhoud of materialen en dat u de PolyglotClub.com Dienst te gebruiken op uw eigen risico.
PolyglotClub.com behoudt zich het recht voor om enige inhoud of materialen die PolyglotClub.com bepaalt inbreuk of het schenden van intellectuele eigendom van welke partij, andere eigendomsrechten of deze gebruiksvoorwaarden te verwijderen.

BEPERKINGEN VOOR GEBRUIK
Materiaal uit PolyglotClub.com mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, geüpload, gepost, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PolyglotClub.com.
Wijziging of het gebruik van het materiaal voor andere doeleinden schendt intellectuele eigendomsrechten PolyglotClub.com's.
Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor legale doeleinden.
Noch titel noch de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan u, maar blijft met PolyglotClub.com, die het volledige eigendomsrecht bezit.
U mag niet kopiëren of doorsturen van de inhoud van deze website elektronisch of in hard copy.
U mag de inhoud van deze website op enigerlei wijze te veranderen.
Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de inhoud van deze website op welke wijze dan behalve zoals hierboven beschreven, neem dan contact Polyglotclub via ons feedback formulier.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
PolyglotClub.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het falen van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in de werking van de transmissie, computervirus, of lijn mislukking.
PolyglotClub.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel, met inbegrip van maar niet beperkt tot, bijzondere of gevolgschade die het gevolg zijn van het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de materialen op deze site, ook al is er nalatigheid of Polyglotclub. com op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade, of beide.
De bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing voor zover toepasselijk recht de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet mogen toestaan.
De totale aansprakelijkheid PolyglotClub.com jegens u voor alle verliezen, schade, en de oorzaken van de actie (in contract, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid) of anderszins) zal niet groter zijn dan de door u betaalde bedrag voor toegang tot deze site.
Geen betalingen naar u zal worden gemaakt door PolyglotClub.com.

EIGENDOM VAN FEEDBACK
Alle opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen, of andere informatie gecommuniceerd aan PolyglotClub.com via deze site zal voor altijd eigendom van PolyglotClub.com zijn.
PolyglotClub.com zal niet worden verplicht om alle feedback als vertrouwelijk te behandelen, en zal niet aansprakelijk voor eventuele ideeën voor haar onderneming te beoordelen (inclusief, zonder beperking, product of reclame-ideeën) en zal geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van enige gelijkenissen die kunnen verschijnen in toekomstige operaties PolyglotClub.com's.
Zonder beperking, zal PolyglotClub.com exclusieve eigendom van alle huidige en toekomstige rechten op de feedback van elke soort, aard en hebben.
Behalve zoals hieronder in deze paragraaf is opgemerkt, zal PolyglotClub.com gerechtigd de feedback voor commerciële of andere doeleinden gebruiken dan ook zonder vergoeding aan u of een andere persoon versturen van de feedback.
Persoonlijk identificeerbare informatie die op deze site kan worden ontvangen, worden vrijwillig door een bezoeker van deze site.
Deze informatie is uitsluitend voor intern gebruik en wordt niet verkocht of anderszins worden overgedragen aan derden van PolyglotClub.com of aan andere entiteiten die niet betrokken zijn bij de werking van deze site.
U erkent dat u verantwoordelijk bent voor wat materiaal dat u te dienen zijn, en u, niet PolyglotClub.com, hebben de volledige verantwoordelijkheid voor het bericht, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit, en het auteursrecht.

Wettelijke ontkenning
Het materiaal op deze site kan technische onjuistheden of typografische fouten.
PolyglotClub.com kunnen veranderingen of verbeteringen op elk gewenst moment te maken.
De materialen op deze website worden geleverd 'as is' en zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, voor zover toegestaan ​​op grond van toepasselijk recht.
PolyglotClub.com wijst alle garanties of verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
PolyglotClub.com garandeert niet dat de functies in het materiaal ononderbroken of foutloos zal zijn.
PolyglotClub.com geeft geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot het gebruik van of het resultaat van het gebruik van het materiaal op deze site in termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.
U (en niet PolyglotClub.com) neemt de volledige kosten van alle noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie.
De bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing, voor zover toepasselijk recht niet kan toestaan ​​dat de uitsluiting van impliciete garanties.

WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
PolyglotClub.com behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden soms te wijzigen zonder dat het aangegeven wordt.
Jij bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van deze Algemene Voorwaarden zodat je op de hoogte bent van veranderingen.
Als aanwezig lid op PolyglotClub.com accepteer je alle herzieningen en veranderingen van deze Algemene Voorwaarden.
Beëindiging van deze overeenkomst
PolyglotClub.com of je mag deze overeenkomst op elk moment beëindigen.
PolyglotClub.com kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving als, in zijn eigen beoordeling, u enige voorwaarde van deze overeenkomst schendt.

DIVERSE INFORMATIE
Indien enig deel van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat deel beschouwd worden als en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
Mogelijk bewijs van het gebruik van deze site voor illegale doeleinden zal worden verstrekt aan wetshandhavingsinstanties.
Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van deze website.

Related topics:

Comments