Pomoc

Jaki jest Regulamin serwisu Polyglot Club?'Polityka PolyglotClub' streszcza się w następujących punktach:

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
Zapraszamy do PolyglotClub.com, usługi on-line, który pozwala ćwiczyć języków obcych i języków wymiany. Stając się PolyglotClub Członek i korzystania z Serwisu PolyglotClub.com, akceptujesz i zgadzasz się na Warunki korzystania z usługi. Jeśli nie zaakceptować warunki korzystania z usług, nie należy zarejestrować się PolyglotClub.com.

REJESTRACJA
Aby zarejestrować się PolyglotClub.com i stać się PolyglotClub posła, należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu rejestracyjnym z prawdziwych i dokładnych informacji.

Korzystanie z serwisu
PolyglotClub.com Serwis jest przeznaczony tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego.
To nie jest w użyciu profesjonalnych i komercyjnych celów.
Nie możesz wyrazić swoje uwagi lub przedstawić wszelkie formy treści, które są lub mogą być niezgodne z prawem, nieuprawnione, w przeciwieństwie do celów PolyglotClub.com jest, z prawem i obowiązującymi przepisami lub do dobrymi standardami moralnymi.
Nie możesz wymienić na PolyglotClub.com żadnych informacji osobistych, takich jak adres e-mail, numer telefonu itp umożliwiających PolyglotClub Członek skontaktować się z innym PolyglotClub Członek bez korzystania z Usługi PolyglotClub.com.
Podczas PolyglotClub.com zakazuje takich treści i materiały, rozumiesz i zgadzasz się, że jednak może być narażeni na tego typu treści lub materiałów, a podczas korzystania z Usługi PolyglotClub.com na własne ryzyko.
PolyglotClub.com zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści lub materiałów, które naruszają lub PolyglotClub.com określa naruszają własności intelektualnej każdej ze stron, inne prawa własności lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.

Ograniczenia dotyczące stosowania
Materiał z PolyglotClub.com nie mogą być kopiowane, rozprowadzane, publikowane, wysyłane, pisał, lub przekazywana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody PolyglotClub.com.
Modyfikacja lub wykorzystanie materiałów do innych celów narusza prawa własności intelektualnej PolyglotClub.com za.
Materiał na tej stronie jest tylko w celach zgodnych z prawem.
Ani tytuł, ani prawa własności intelektualnej są przekazywane do Ciebie, ale pozostają z PolyglotClub.com, który posiada pełną i całkowitą tytuł.
Użytkownik nie może kopiować ani przekazywać zawartość tej witryny elektronicznie lub w formie papierowej.
Użytkownik nie może zmienić treści tej witryny w jakikolwiek sposób.
Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem zawartość tej strony w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, prosimy o kontakt PolyglotClub poprzez nasz formularz zwrotnego.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
PolyglotClub.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody spowodowane w tym, lecz nie wyłącznie, wszystkie uszkodzenia wydajności, błędów, zaniedbania, przerw, wady, opóźnienia w działaniu skrzyni biegów, wirusa komputerowego lub awarii linii.
PolyglotClub.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia, w tym, lecz nie ograniczając się do, specjalne lub wtórne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania, materiały na tej stronie, nawet jeśli nie jest niedbalstwo lub PolyglotClub. com został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód, lub obu.
Powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania do tego stopnia, że ​​obowiązujące prawo nie może pozwolić na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne.
Całkowita odpowiedzialność PolyglotClub.com do ciebie na wszystkie straty, szkody i przyczyn działania (w umowy, czynu niedozwolonego (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania), lub w inny sposób), nie będzie wyższa od kwoty zapłaconej na dostęp do tej witryny.
Brak płatności wobec Ciebie będą dokonywane przez PolyglotClub.com.

WŁASNOŚĆ OPINIE
Wszystkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne informacje przekazane PolyglotClub.com za pośrednictwem tej strony zawsze będzie własnością PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com nie będą zobowiązane do traktowania jako poufne wszelkie opinie, i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pomysły dla swojej działalności (w tym bez ograniczeń, pomysły produktu lub reklamy) i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w wyniku jakichkolwiek podobieństw, które mogą pojawi się w przyszłych operacjach PolyglotClub.com za.
Bez ograniczeń, PolyglotClub.com będzie wyłącznym właścicielem wszystkich obecnych i przyszłych istniejących praw do każdego rodzaju zwrotnej i natury wszędzie.
Z wyjątkiem opisanych poniżej w niniejszym ustępie, PolyglotClub.com będzie uprawniony do korzystania z informacji zwrotnych dla celów komercyjnych lub innych, bez jakiegokolwiek odszkodowania dla Ciebie lub innej osoby wysyłającej informacje zwrotne.
Dane osobowe, które mogą być odbierane na tej stronie są podane dobrowolnie przez użytkownika na tej stronie.
Ta informacja jest przeznaczona wyłącznie do celów wewnętrznych i nie są sprzedawane lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim PolyglotClub.com lub innych podmiotów, które nie są zaangażowane w działania tej strony.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie materiały złożyć, a nie PolyglotClub.com, pełną odpowiedzialność za wiadomości, w tym jego legalności, rzetelności, celowości, oryginalność i prawa autorskie.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Materiał na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.
PolyglotClub.com może dokonać zmian i poprawek w dowolnym czasie.
Materiały na tej stronie są dostarczane 'tak jak jest', bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie, w najszerszym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa.
PolyglotClub.com zrzeka się wszelkich gwarancji lub handlowej i przydatności do określonego celu.
PolyglotClub.com nie gwarantuje, że funkcje zawarte w materiale będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.
PolyglotClub.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących używania lub w wyniku wykorzystania materiału w tym miejscu pod względem ich poprawności, dokładności, niezawodności, lub w inny sposób.
Ty (i nie PolyglotClub.com) ponosi koszty koniecznych napraw, serwisu lub poprawek.
Powyższe wyłączenie nie ma zastosowania, o ile obowiązujące prawo nie może pozwolić na wyłączenie rękojmi.

ZMIANY Warunki korzystania z usługi
PolyglotClub.com Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania z usługi od czasu do czasu bez powiadomienia.
Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie tych Warunki serwisu tak, że będzie informowane o wszelkich zmianach.
Obecność Członek na PolyglotClub.com oznacza pełną akceptację wszystkich zmian lub poprawek do niniejszego Regulaminu.
ROZWIĄZANIE UMOWY
PolyglotClub.com albo może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie.
PolyglotClub.com może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, jeżeli według własnego wyroku, to naruszenie jakiegokolwiek warunku niniejszej umowy.

RÓŻNE DANE
Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków jest bezprawne, nieważne lub niewykonalne, nie będzie to uznane za możliwe i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
Ewentualne dowody korzystania z tej strony do celów niezgodnych z prawem zostaną przekazane organom ścigania.
Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami odnośnie korzystania z tej witryny.

Podobne wątki:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All