Help

NEW ARTICLE

Каква е политиката на Polyglot Club?The 'PolyglotClub политика' е обобщено в следните точки:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Добре дошли в PolyglotClub.com, онлайн услуга, която ви позволява да практикуват чужди езици и обмен езици. Ставайки PolyglotClub държави и с помощта на PolyglotClub.com служба, вие приемате и се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не трябва да се регистрират в PolyglotClub.com.

РЕГИСТРАЦИЯ
За да се регистрирате с PolyglotClub.com и да се превърне в PolyglotClub държава, трябва да попълните всички задължителни полета във формите за регистрация с вярна и точна информация.

ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
The PolyglotClub.com служба е само за лична и некомерсиална употреба.
Това не е да се използва за професионални или търговски цели.
Вие не може да направи коментари или да представят всяка форма на съдържание, което е или може да е незаконно, неразрешен, в противоречие с целта PolyglotClub.com си, със законите и подзаконовите актове, които са в сила или до добри морални стандарти.
Вие не може да говорим за PolyglotClub.com никаква лична информация като имейл адрес, телефонен номер и т.н., позволяваща PolyglotClub държава да се свържете с друг PolyglotClub държава, без да използвате PolyglotClub.com служба.
Докато PolyglotClub.com забранява такива съдържанието и материалите, разбирате и се съгласявате, че все пак може да бъде изложен на такова съдържание или материали, както и че използвате PolyglotClub.com служба на свой собствен риск.
PolyglotClub.com си запазва правото да премахне всеки материал или материали, които PolyglotClub.com определя нарушава или нарушават интелектуалната собственост всяка партия, други права на собственост или тези Правила за ползване.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Материал от PolyglotClub.com не може да се копира, разпространява, преиздавани, публикувал или предавана по никакъв начин, без предварителното писмено съгласие на PolyglotClub.com.
Промяна или използването на материали за други цели в нарушение на правата на интелектуална собственост PolyglotClub.com си.
Материалът в този сайт се предоставя само за законни цели.
Нито заглавието, нито правата на интелектуална собственост са прехвърлени на вас, но остават с PolyglotClub.com, който притежава пълни права.
Вие не можете да копирате или прехвърляте съдържанието на този сайт по електронен път или на хартиени копия.
Вие не може да промени съдържанието на този сайт по никакъв начин.
Ако сте заинтересувани от използването на съдържанието на този сайт по никакъв начин, освен както е описано по-горе, моля свържете се с PolyglotClub използвайки формата за обратна връзка.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
PolyglotClub.com не носи отговорност за вреди или наранявания, причинени от, включително, но не само с отказ на изпълнение, грешка, пропуск, прекъсване, дефект, забавяне на експлоатацията на преносната, компютърен вирус, или повреда в проводите.
PolyglotClub.com няма да носи отговорност за каквито и да било щети или наранявания, включително, но не само, специални или последващи щети, които са резултат от използването на, или невъзможността за използване, материалите в този сайт, дори ако има небрежност или PolyglotClub. COM са били предупредени за възможността от такива щети, или и двете.
Горното ограничение или изключение може да не се отнася за вас, доколкото приложимото право не може да се даде възможност на ограничаването или изключването на отговорността за случайни или закономерни щети.
Общият отговорност PolyglotClub.com да ви за всички загуби, щети, както и причините за действие (в договор, деликт (включително без ограничение, небрежност), или по друг начин), няма да бъде по-голяма от сумата, която сте платили за достъп до този сайт.
Не плащания към вас ще бъдат направени от PolyglotClub.com.

СОБСТВЕНОСТ НА МНЕНИЕ
Всички забележки, предложения, идеи, графики, или друга информация, съобщена PolyglotClub.com чрез този сайт ще завинаги са собственост на PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com няма да се изисква да се третира всяка обратна информация като поверителна и няма да носи отговорност за каквито и да било идеи за дейността си (включително и без ограничение, продукт, или рекламни идеи) и няма да носи никаква отговорност, в резултат на някакви прилики, които могат се появи в бъдещи операции PolyglotClub.com си.
Без ограничение, PolyglotClub.com ще имат изключителна собственост на всички настоящи и бъдещи съществуващите права на обратната връзка от всякакво естество навсякъде.
Освен както е указано по-долу в този параграф, PolyglotClub.com ще има право да използва обратната връзка с търговска или друга цел, каквато и без право на обезщетение за вас или всяко друго лице, изпращане на обратна връзка.
Лична информация, която може да бъде получена в този сайт се предоставя доброволно от посетителите на този сайт.
Тази информация е само за вътрешни цели и не се продава или по друг начин прехвърля на трети лица на PolyglotClub.com или на други лица, които не участват в работата на този сайт.
Вие се съгласявате, че носите отговорност за каквото и материал, който представя, и вие, не PolyglotClub.com, носят пълна отговорност за съобщението, включително неговата законност, надеждност, автентичността и авторското право.

Отказ от отговорност
Материалът в този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
PolyglotClub.com може да прави промени и подобрения, по всяко време.
Материалите в този сайт се предоставят 'както е' и без гаранции от всякакъв вид или косвени, в най-пълна степен допустимо съгласно приложимите закони.
PolyglotClub.com отказва от всякакви гаранции, продаваемост и пригодност за определена цел.
PolyglotClub.com не гарантира, че функциите, съдържащи се в материала ще бъде непрекъсната или без грешки.
PolyglotClub.com не дава гаранции и не прави никакви изявления по отношение на ползването на или в резултат на използване на материала в този сайт от гледна точка на тяхната коректност, точност, надеждност, или по друг начин.
Вие (и не PolyglotClub.com) поема всички разходи за всякакво необходимо обслужване или поправка.
Горната изключение може да не се отнася за вас, до степен, че приложимото право не може да позволи изключването на косвени гаранции.

ПРОМЕНИ с условията за ползване
PolyglotClub.com си запазва правото да променя тези Условия за ползване, от време на време и без предупреждение.
Вие носите отговорност за редовно преразглеждане на настоящите Общи условия, така че ще се запознаят с всички промени.
В присъствието на компетентния член на PolyglotClub.com предполага пълно приемане на всички ревизии или изменения на настоящите Общи условия.
Прекратяването на настоящото споразумение
PolyglotClub.com или може да прекрати настоящото споразумение по всяко време.
PolyglotClub.com може да прекрати настоящото споразумение незабавно, без предизвестие, ако, по своя преценка, че нарушите на срок или условие от този договор.

РАЗНИ ДЕТАЙЛИ
Ако някоя част от тези условия е незаконна, невалидна или неприложима, тази част ще бъде сметнато за единично и няма да повлияе на валидността и приложимостта на останалите разпоредби.
Вероятни доказателства за използването на този сайт за незаконни цели, ще бъде предоставена на правоприлагащите органи.
Това е цялото споразумение между страните, свързани с използването на този сайт.

Related topics: