Βοήθεια

Ποιά είναι η Πολιτική του Polyglot Club;Το 'PolyglotClub Πολιτική» συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία:

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Καλώς ήλθατε στο PolyglotClub.com, μια online υπηρεσία που σας επιτρέπει να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες και την ανταλλαγή γλώσσες. Με το να γίνει μια PolyglotClub κράτος και με τη χρήση της Υπηρεσίας PolyglotClub.com, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν θα πρέπει να εγγραφείτε με PolyglotClub.com.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να εγγραφείτε με PolyglotClub.com και να γίνει PolyglotClub μέλος, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο έντυπο εγγραφής με αληθείς και ακριβείς πληροφορίες.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Υπηρεσία PolyglotClub.com είναι μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση.
Δεν είναι να χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
Δεν μπορείτε να κάνετε σχόλια ή να υποβάλει οποιαδήποτε μορφή του περιεχομένου που είναι ή θα μπορούσε να είναι παράνομη, άνευ αδείας, σε αντίθεση με το σκοπό PolyglotClub.com της, με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν ή καλή ηθικά πρότυπα.
Μπορεί να μην αναφέρουμε για PolyglotClub.com οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, κλπ επιτρέποντας PolyglotClub βουλευτή να επικοινωνήσει με άλλη PolyglotClub μέλος χωρίς τη χρήση της Υπηρεσίας PolyglotClub.com.
Ενώ PolyglotClub.com απαγορεύει τέτοια περιεχόμενα και τα υλικά, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι, παρόλα αυτά, μπορεί να εκτίθενται σε τέτοιες περιεχόμενο ή τα υλικά και ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία PolyglotClub.com με δική σας ευθύνη.
PolyglotClub.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικά που PolyglotClub.com καθορίζει παραβιάζει ή προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε κόμματος, άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Υλικό από PolyglotClub.com δεν μπορεί να αντιγραφεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί, δημοσιεύτηκε, ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του PolyglotClub.com.
Τροποποίηση ή τη χρήση των υλικών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας PolyglotClub.com του.
Το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται μόνο για νόμιμους σκοπούς.
Ούτε τα δικαιώματα τίτλος ούτε την πνευματική ιδιοκτησία μεταβιβάζεται σε εσάς, αλλά παραμένουν με PolyglotClub.com, ο οποίος κατέχει το πλήρες δικαίωμα.
Δεν μπορείτε να αντιγράψετε ή να μεταδώσουν τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής με οποιονδήποτε τρόπο.
Αν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τις παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με PolyglotClub χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
PolyglotClub.com δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται από, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία της μετάδοσης, ο ιός του υπολογιστή, ή αποτυχία της γραμμής.
PolyglotClub.com δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή βλάβες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης, τα υλικά σε αυτό το site, ακόμη και αν υπάρχει αμέλεια ή PolyglotClub. com έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, ή και τα δύο.
Ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για σας, στο βαθμό που το εφαρμοστέο δίκαιο δεν μπορεί να επιτρέψει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές.
Η συνολική ευθύνη PolyglotClub.com προς εσάς για όλες τις απώλειες, ζημιές, και αιτίες της δράσης (σε συμβόλαιο, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αμέλειας), ή με άλλο τρόπο) δεν θα είναι μεγαλύτερη από το ποσό που καταβάλλεται για πρόσβαση σε αυτό το site.
Δεν πληρωμές προς το μέρος σας θα γίνει από PolyglotClub.com.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΡΑΣΗ
Όλες οι παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες, γραφικά, ή άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται στην PolyglotClub.com μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα είναι για πάντα είναι η ιδιοκτησία των PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com δεν θα καλείται να θεραπεύσει οποιαδήποτε σχόλια ως εμπιστευτική, και δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ιδέες για την επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, το προϊόν, ή ιδέες διαφήμισης) και δεν θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ως αποτέλεσμα της τυχόν ομοιότητες που μπορεί να εμφανίζονται σε μελλοντικές επιχειρήσεις PolyglotClub.com του.
Χωρίς περιορισμό, PolyglotClub.com θα έχει την αποκλειστική κυριότητα όλων των σημερινών και μελλοντικών υφιστάμενα δικαιώματα για την ανατροφοδότηση του κάθε είδους και φύσης παντού.
Εκτός όπως αναφέρεται παρακάτω στην παρούσα παράγραφο, PolyglotClub.com θα δικαιούνται να χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση για οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από την αποστολή σχολίων.
Προσωπικά στοιχεία που μπορούν να ληφθούν σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται εθελοντικά από έναν επισκέπτη σε αυτό το site.
Αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο για εσωτερικούς σκοπούς και δεν πωλείται ή άλλως να μεταβιβαστούν σε τρίτους PolyglotClub.com ή σε άλλες οντότητες που δεν εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.
Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για ό, τι υλικό που υποβάλλετε, και εσείς, δεν PolyglotClub.com, έχουν την πλήρη ευθύνη για το μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, την πρωτοτυπία, και τα πνευματικά δικαιώματα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Το υλικό σε αυτό το site μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.
PolyglotClub.com μπορεί να κάνει αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιαδήποτε στιγμή.
Τα υλικά σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται 'ως έχουν' και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
PolyglotClub.com αρνείται όλες τις εγγυήσεις ή την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
PolyglotClub.com δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στο υλικό θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.
PolyglotClub.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την χρήση του ή το αποτέλεσμα της χρήσης του υλικού σε αυτό το site όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία τους, ή με άλλο τρόπο.
Μπορείτε (και όχι PolyglotClub.com) να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, επισκευής ή διόρθωση.
Η παραπάνω αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς, στο βαθμό που το εφαρμοστέο δίκαιο δεν μπορεί να επιτρέψει τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
PolyglotClub.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Είστε υπεύθυνοι για την τακτική εξέταση αυτών των Όρων της Υπηρεσίας, έτσι ώστε θα πρέπει να ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές.
Η παρουσία του κράτους στις PolyglotClub.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας.
Καταγγελία της παρούσας συμφωνίας
PolyglotClub.com ή μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή.
PolyglotClub.com μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία αμέσως χωρίς προειδοποίηση, εάν, κατά την κρίση της, θα παραβιάσει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας συμφωνίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτό το μέρος θα θεωρηθεί ξεχωριστό και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων.
Πιθανή απόδειξη της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς, θα πρέπει να παρέχονται στις αρχές επιβολής του νόμου.
Αυτό αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Related topics: