Pomoc

NEW ARTICLE

Co je to politika Polyglot klubu?'PolyglotClub politika' je shrnout do těchto bodů:

PODMÍNKY PROVOZU
Vítejte na PolyglotClub.com, online služby, která vám umožní procvičovat cizí jazyky a výměnné jazyky. Tím, že si PolyglotClub členem a pomocí PolyglotClub.com služby, přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami služby. Pokud nechcete akceptovat tyto podmínky služby, neměli byste zaregistrovat PolyglotClub.com.

REGISTRACE
Chcete-li zaregistrovat se PolyglotClub.com a stát se členem PolyglotClub, musíte vyplnit všechna povinná pole v registračním formuláře pravdivé a přesné informace.

Využití služby
PolyglotClub.com Služba je určena pouze pro osobní a nekomerční použití.
Není použít pro profesní nebo obchodní účely.
Nesmíte podávat připomínky nebo předložit jakoukoli formu obsahu, který je nebo by mohl být nelegální, neoprávněné, na rozdíl od PolyglotClub.com je účel, pro právní a správní předpisy platné nebo na veřejně prospěšné morální standardy.
Nesmíte uvádět na PolyglotClub.com žádné osobní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo, atd umožňujícího PolyglotClub poslance obrátit se na jiného PolyglotClub člen bez použití PolyglotClub.com služby.
Zatímco PolyglotClub.com zakazuje takový obsah a materiálů, berete na vědomí a souhlasí s tím, že jste přesto mohou být vystaveni těmto obsahu či materiálů, které používáte PolyglotClub.com službu na vlastní nebezpečí.
PolyglotClub.com si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv obsah nebo materiály, které PolyglotClub.com určuje porušují nebo porušují duševní vlastnictví jakékoli strany, jiná majetková práva, nebo tyto podmínky služby.

OMEZENÍ POUŽITÍ
Materiál z PolyglotClub.com nesmí být kopírován, rozšiřován, publikovat, posílat, zveřejňovat, nebo přenášena jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu PolyglotClub.com.
Úprava a využití materiálů pro jakýkoli jiný účel porušuje práva duševního vlastnictví PolyglotClub.com je.
Materiál na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro zákonné účely.
Ani název ani práva duševního vlastnictví jsou převedeny na vás, ale zůstávají s PolyglotClub.com, který vlastní bezezbytku titul.
Nesmíte kopírovat nebo přenášet obsah těchto webových stránek a to buď v elektronické nebo v tištěné podobě.
Nesmíte měnit obsah této webové stránky v žádném případě.
Máte-li zájem o využití obsahu těchto webových stránek v jakýmkoliv způsobem, s výjimkou, jak je popsáno výše, obraťte se na PolyglotClub pomocí našeho kontaktní formulář.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
PolyglotClub.com nebude odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobené, včetně, ale bez omezení na jakékoli selhání výkonu, chyby, opomenutí, přerušení, závady, zpoždění v provozu přenosu, počítačového viru nebo selhání linky.
PolyglotClub.com nebude odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění, včetně, ale bez omezení, zvláštní nebo následné škody, které vyplývají z použití, nebo nemožnosti použít, materiály v tomto místě, a to iv případě, že je nedbalost nebo PolyglotClub. com byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, nebo obojí.
Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat na té míry, že rozhodným právem nesmí umožnit omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody.
Celková odpovědnost PolyglotClub.com, aby vám za všechny ztráty, škody a příčiny akcí (ze smlouvy, deliktu (včetně a bez omezení, nedbalosti), nebo jinak), nebude vyšší než částka, kterou jste zaplatili přístup k tomuto webu.
Žádné platby směrem k vám bude provedena PolyglotClub.com.

VLASTNICTVÍ zpětná vazba
Všechny připomínky, návrhy, nápady, grafika, nebo jiné informace sděleny PolyglotClub.com prostřednictvím těchto stránek bude navždy majetkem PolyglotClub.com.
PolyglotClub.com nebudou muset léčit jakoukoli zpětnou vazbu, jako důvěrné, a nebude odpovědnost za jakékoli nápady pro jeho činnosti (včetně, bez omezení, výrobek, či reklamních nápadů), a žádnou odpovědnost v důsledku případných podobností, které může objevit v budoucích operacích PolyglotClub.com je.
Bez omezení, PolyglotClub.com bude mít výhradní vlastnictví všech současných a budoucích stávajících práv na základě zpětné vazby od každého druhu a povahy všude.
Kromě níže uvedených v tomto odstavci, bude PolyglotClub.com oprávněn používat zpětnou vazbu pro jakékoli komerční či jiné účely vůbec bez náhrady pro vás nebo jiné osobě, odesílání zpětné vazby.
Osobně identifikovatelné informace, které mohou být přijímány na této stránce jsou poskytovány dobrovolně návštěvník těchto stránek.
Tato informace je pouze pro interní účely a nejsou prodány či jinak převedeny třetím stranám PolyglotClub.com nebo na jiné subjekty, které nejsou zapojeny do provozu těchto stránek.
Berete na vědomí, že jste zodpovědní za jakéhokoliv materiálu, odešlete, a vy, ne PolyglotClub.com, mají plnou odpovědnost za zprávu, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv.

PRÁVNÍ
Materiál na těchto stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.
PolyglotClub.com může provádět změny a vylepšení kdykoli.
Materiály v této webové stránce jsou poskytovány 'tak jak jsou' a bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo implicitní, v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
PolyglotClub.com neposkytuje žádné záruky, nebo obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.
PolyglotClub.com nezaručuje, že funkce obsažené v materiálu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.
PolyglotClub.com nezaručuje ani žádné prohlášení týkající se používání nebo v důsledku použití materiálu v tomto místě, pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost, nebo jinak.
Vy (a nikoliv PolyglotClub.com) veškeré náklady na všechnu nezbytnou údržbu, opravu či nápravu.
Výše uvedené vyloučení nemusí vztahovat na Vás, do té míry, že rozhodným právem nesmí umožnit vyloučení předpokládaných záruk.

ZMĚNY s podmínkami služeb
PolyglotClub.com si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky služby čas od času bez předchozího upozornění.
Jste zodpovědní za pravidelné přezkoumání tyto podmínky služby tak, že budete věděl o všech změnách.
Přítomnost člena na PolyglotClub.com předpokládá plný souhlas všech revizí a změn těchto podmínek služby.
Ukončení této dohody
PolyglotClub.com nebo můžete ukončit tuto smlouvu kdykoliv.
PolyglotClub.com může tuto smlouvu ukončit okamžitě bez upozornění, pokud ve svém úsudku, že porušíte kteroukoli z podmínek této smlouvy.

RŮZNÉ DETAILY
Pokud některá část těchto podmínek je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude tato část považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
Možný důkaz o užívání této stránce pro nelegální účely budou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení.
Toto je úplná dohoda mezi stranami týkající se použití této webové stránky.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All