Hulp

NEW ARTICLE

Wat is die Poliglot Club beleid?Die 'PolyglotClub Beleid' word opgesom in die volgende paragrawe te vervang:

TERME VAN DIENS
Welkom by PolyglotClub.com, 'n aanlyn diens waarmee jy vreemde tale en ruil tale te oefen. Deur 'n PolyglotClub lid en deur die gebruik van die PolyglotClub.com Service, jy aanvaar en onderneem om hierdie Diens. As jy nie hierdie Diens aanvaar, moet jy nie registreer met PolyglotClub.com.

REGISTRASIE
Om te registreer met PolyglotClub.com en na 'n PolyglotClub lid te word, moet jy vul al die verpligte velde in die registrasie vorm met ware en akkurate inligting.

Gebruik van diens
Die PolyglotClub.com diens is vir persoonlike en nie-kommersiële gebruik.
Dit is nie te gebruik vir professionele of kommersiële doeleindes.
Jy mag nie kommentaar maak of stuur 'n vorm van die inhoud wat is of onwettige, ongemagtigde, in teenstelling met PolyglotClub.com se doel, om die wette en regulasies van krag of goeie morele standaarde kan wees.
Jy mag nie praat oor PolyglotClub.com enige persoonlike inligting soos e-pos adres, telefoonnommer, ens sodat 'n PolyglotClub lid 'n ander PolyglotClub lid te kontak sonder die gebruik van die PolyglotClub.com Service.
Terwyl PolyglotClub.com verbied sulke inhoud en materiaal, verstaan ​​en aanvaar dat jy dalk tog aan sulke inhoud of materiaal blootgestel word en dat jy die PolyglotClub.com Service gebruik op jou eie risiko.
PolyglotClub.com behou die reg om enige inhoud of materiaal wat PolyglotClub.com bepaal inbreuk of inbreuk maak op enige party se intellektuele eiendom, ander eiendom of die Algemene Diens te verwyder.

Beperkings op gebruik
Materiaal uit PolyglotClub.com mag nie gekopieer, versprei, gepubliseer, foto, gepos, of versend word in enige manier, sonder skriftelike toestemming van PolyglotClub.com.
Verandering of gebruik van die materiaal vir enige ander doel skend PolyglotClub.com se intellektuele eiendom.
Die materiaal in hierdie webwerf is slegs bedoel vir wettige doeleindes.
Nie titel of intellektuele eiendom regte oorgedra word aan jou, maar bly PolyglotClub.com, wat volledige titel besit.
Jy mag nie kopieer of die inhoud van hierdie webtuiste oordra óf elektronies of in harde kopieë.
Jy kan nie die inhoud van hierdie webwerf in enige manier verander nie.
As jy belangstel in die gebruik van die inhoud van hierdie webwerf in enige wyse behalwe soos hierbo beskryf, kontak asseblief PolyglotClub gebruik van ons terugvoer vorm.

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID
PolyglotClub.com sal nie aanspreeklik wees vir enige skade of besering veroorsaak deur, insluitende, maar nie beperk tot, enige mislukking van prestasie, fout, weglating, onderbreking, gebrek, vertraging in die werking van die transmissie, rekenaar virus, of lyn mislukking.
PolyglotClub.com sal nie aanspreeklik wees vir enige skade of besering, insluitend maar nie beperk tot, spesiale of gevolglike skade wat mag voortspruit uit die gebruik van, of die onvermoë om te gebruik, die materiaal in hierdie webwerf, selfs al is daar nalatigheid of PolyglotClub. com is in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade, of beide.
Die bogenoemde beperking of uitsluiting nie op u van toepassing in die mate waarin toepaslike wet kan nie toelaat dat die beperking of uitsluiting van aanspreeklikheid vir toevallige of gevolglike skade.
PolyglotClub.com se totale aanspreeklikheid aan u vir alle verliese, skade, en die oorsake van aksie (in die kontrak, ongeag of (insluitend, sonder beperking, nalatigheid), of andersins) sal nie groter as die bedrag wat jy betaal om hierdie webwerf te bekom.
Geen betalings na jou sal gemaak word deur PolyglotClub.com.

EIENAARSKAP terugvoer
Alle kommentaar, voorstelle, idees, beelde, of ander inligting gekommunikeer word aan PolyglotClub.com deur hierdie site sal vir ewig die eiendom van PolyglotClub.com wees.
PolyglotClub.com sal nie verwag word om enige terugvoer as vertroulik te hanteer, en sal nie aanspreeklik wees vir enige idees vir sy besigheid (insluitende, sonder beperking, produk, of adverteer idees) en sal nie enige aanspreeklikheid as gevolg van enige ooreenkomste aangaan wat kan verskyn in die toekoms PolyglotClub.com se bedrywighede.
Sonder beperking, sal PolyglotClub.com eksklusiewe eienaarskap van alle huidige en toekomstige bestaande regte op die terugvoer van elke soort en aard oral.
Behalwe soos hieronder in hierdie paragraaf vermeld, sal PolyglotClub.com geregtig wees om die terugvoer vir enige kommersiële of ander doel te gebruik hoegenaamd sonder vergoeding aan u of enige ander persoon die stuur van die terugvoer.
Persoonlik identifiseerbare inligting wat kan op hierdie webwerf ontvang word word vrywillig deur 'n besoeker aan hierdie webwerf.
Hierdie inligting is slegs vir interne doeleindes en is nie verkoop of andersins aan derde partye van PolyglotClub.com of ander entiteite wat nie betrokke is in die werking van hierdie webwerf oorgedra.
Jy erken dat jy verantwoordelik is vir alles wat materiaal wat jy stuur, en jy, nie PolyglotClub.com, het volle verantwoordelikheid vir die boodskap, insluitend die wettigheid, betroubaarheid, geskiktheid, oorspronklikheid, en kopiereg.

DISCLAIMER
Die materiaal in hierdie webwerf kan tegniese onakkuraathede of tipografiese foute.
PolyglotClub.com kan veranderinge of verbeteringe op enige tyd.
Die materiaal in hierdie webwerf word verskaf 'soos dit is' en sonder waarborge van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer, tot die volle omvang toelaatbaar ingevolge die toepaslike wet.
PolyglotClub.com ontken alle waarborge of verhandelbaarheid en geskiktheid vir 'n spesifieke doel.
PolyglotClub.com waarborg nie dat die funksies soos vervat in die materiaal ononderbroke of foutloos sal wees nie.
PolyglotClub.com waarborg nie of lewer geen vertoë ten opsigte van die gebruik van, of die gevolg van die gebruik van die materiaal in hierdie webwerf in terme van hul korrektheid, akkuraatheid, betroubaarheid, of andersins.
Jy (en nie PolyglotClub.com) aanvaar vir die volle koste van alle nodige instandhouding, herstel of regstelling.
Die bogenoemde uitsluiting nie op u van toepassing, tot die mate dat die toepaslike wet nie kan toelaat dat die uitsluiting van die geïmpliseerde waarborge.

VERANDERINGE diensbepalings
PolyglotClub.com behou die reg om hierdie bepalings van die diens van tyd tot tyd te verander sonder kennisgewing.
Jy is verantwoordelik vir gereelde hersiening hierdie Diens, sodat jy op die hoogte te stel van enige veranderinge.
Die teenwoordigheid van die lid op PolyglotClub.com impliseer volle aanvaarding van alle weergawes of wysigings van die Algemene Diens.
Beëindiging van hierdie ooreenkoms
PolyglotClub.com of jy kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd beëindig.
PolyglotClub.com kan hierdie ooreenkoms onmiddellik te beëindig sonder kennisgewing indien, in sy uitsluitlike oordeel, jy enige bepaling of voorwaarde van hierdie ooreenkoms.

DIVERSE BESONDERHEDE
Indien enige deel van hierdie bepalings en voorwaardes onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, sal daardie deel geag word skeibaar is, en sal nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige oorblywende bepalings.
Moontlike bewyse van die gebruik van hierdie webwerf vir onwettige doeleindes sal voorsien word aan wetstoepassing owerhede.
Dit is die hele ooreenkoms tussen die partye met betrekking tot die gebruik van hierdie webwerf.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All