ช่วยเหลือ

NEW ARTICLE

นโยบายที่พูดได้หลายสโมสรคืออะไร?'นโยบาย PolyglotClub' จะสรุปได้ในย่อหน้าต่อไปนี้:

เงื่อนไขการให้บริการ
ขอต้อนรับสู่ PolyglotClub.com, บริการออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถที่จะฝึกภาษาต่างประเทศและภาษาแลกเปลี่ยน โดยการเป็นสมาชิก PolyglotClub และโดยการใช้บริการ PolyglotClub.com คุณยอมรับและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการนี​​้ ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้คุณไม่ควรลงทะเบียนกับ PolyglotClub.com

ลงทะเบียน
ในการลงทะเบียนกับ PolyglotClub.com และจะกลายเป็นสมาชิก PolyglotClub คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องที่บังคับใช้ทั้งหมดในแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง

การใช้บริการ
บริการ PolyglotClub.com เป็นของใช้ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
มันไม่ได้ที่จะใช้สำหรับปลายมืออาชีพหรือการค้า
คุณอาจจะไม่ได้ให้ความเห็นหรือส่งรูปแบบของเนื้อหาที่เป็นหรืออาจจะผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตขัดกับวัตถุประสงค์ของ PolyglotClub.com, กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้หรือมาตรฐานศีลธรรมอันดี
คุณอาจจะไม่ได้พูดถึงใน PolyglotClub.com ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เช่นที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และอื่น ๆ ที่ช่วยให้ PolyglotClub สมาชิกที่จะติดต่อสมาชิกอื่น PolyglotClub โดยไม่ต้องใช้บริการ PolyglotClub.com
ในขณะที่ PolyglotClub.com ห้ามไม่ให้เนื้อหาดังกล่าวและวัสดุที่คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณยังคงอาจจะสัมผัสกับเนื้อหาดังกล่าวหรือวัสดุและการที่คุณใช้บริการ PolyglotClub.com ที่มีความเสี่ยงของคุณเอง
PolyglotClub.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาหรือวัสดุที่กำหนด PolyglotClub.com ละเมิดหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หรือข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการ

ข้อ จำกัด ในการใช้งาน
วัสดุจาก PolyglotClub.com อาจไม่สามารถคัดลอกแจกจ่ายซ้ำอัพโหลดโพสต์หรือส่งในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ PolyglotClub.com
การปรับเปลี่ยนหรือการใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ PolyglotClub.com
วัสดุที่ใช้ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ทั้งชื่อหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จะถูกโอนให้คุณ แต่ยังคงอยู่กับ PolyglotClub.com, ผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อเต็มและสมบูรณ์
คุณไม่สามารถคัดลอกหรือส่งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในเอกสารที่
คุณอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด
หากคุณมีความสนใจในการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้นกรุณาติดต่อ PolyglotClub โดยใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นของเรา

ข้อ จำกัด ของการรับผิด
PolyglotClub.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความล้มเหลวของการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผิดพลาดละเลยการหยุดชะงักข้อบกพร่องความล่าช้าในการดำเนินงานของการส่งไวรัสคอมพิวเตอร์หรือความล้มเหลวสาย
PolyglotClub.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือได้รับบาดเจ็บรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้วัสดุในเว็บไซต์นี้แม้ว่าจะมีความประมาทหรือ PolyglotClub com ได้รับการแนะนำเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือทั้งสองอย่าง
ข้อ จำกัด ข้างต้นหรือการยกเว้นไม่อาจใช้กับคุณในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อาจจะไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่อง
รับผิดทั้งหมด PolyglotClub.com ของให้คุณสำหรับการสูญเสียทั้งหมด, ความเสียหายและสาเหตุของการกระทำ (ในสัญญาการละเมิด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความประมาท) หรืออื่น ๆ ) จะไม่มากกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้เข้าถึงไซต์นี้
การชำระเงินไม่ต่อคุณจะทำโดย PolyglotClub.com

สิทธิ์การเป็นเจ้าของการตอบรับ
หมายเหตุทุกข้อเสนอแนะความคิดกราฟิกหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สื่อสารกับ PolyglotClub.com ผ่านทางเว็บไซต์นี้ตลอดไปจะเป็นทรัพย์สินของ PolyglotClub.com
PolyglotClub.com จะไม่ถูกต้องในการรักษาข้อเสนอแนะใด ๆ ที่เป็นความลับและจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดใด ๆ สำหรับธุรกิจของ บริษัท (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผลิตภัณฑ์หรือความคิดโฆษณา) และจะไม่เกิดความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากความคล้ายคลึงกันใด ๆ ที่อาจ ปรากฏในการดำเนินงานในอนาคตของ PolyglotClub.com
โดยไม่มีข้อ จำกัด PolyglotClub.com จะมีความเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวของสิทธิที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคตกับความคิดเห็นของทุกชนิดและธรรมชาติทุกที่
ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างในย่อหน้านี้ PolyglotClub.com จะได้รับสิทธิการใช้งานข้อเสนอแนะเพื่อการค้าหรืออื่น ๆ ใด ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้กับคุณหรือบุคคลอื่นใดส่งความคิดเห็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะได้รับที่เว็บไซต์นี้มีให้สมัครใจโดยผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์นี้
ข้อมูลนี้จะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ภายในเท่านั้นและไม่ได้ขายหรือโอนอย่างอื่นต่อบุคคลที่สามของ PolyglotClub.com หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้
คุณรับทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบสำหรับสิ่งที่คุณส่งวัสดุและคุณไม่ PolyglotClub.com, มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับข้อความรวมทั้งกฎหมายของความน่าเชื่อถือ, ความเหมาะสม, ความคิดริเริ่มและลิขสิทธิ์

การปฏิเสธความรับผิดตามกฎหมาย
วัสดุที่ใช้ในเว็บไซต์นี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์
PolyglotClub.com อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในเวลาใดก็ได้
วัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีให้ 'ตามที่เป็น' และไม่มีการรับประกันใด ๆ ชัดแจ้งหรือโดยนัยในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
PolyglotClub.com ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดหรือเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
PolyglotClub.com ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในวัสดุที่จะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด
PolyglotClub.com ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้งานของวัสดุในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้องความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือเป็นอย่างอื่น
คุณ (และไม่ PolyglotClub.com) ถือว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการที่จำเป็นซ่อมแซมหรือแก้ไข
ยกเว้นด้านบนอาจไม่ใช้กับคุณในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อาจจะไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
PolyglotClub.com สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เพื่อที่คุณจะได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
การปรากฏตัวของสมาชิกใน PolyglotClub.com หมายถึงการยอมรับเต็มรูปแบบของการแก้ไขทั้งหมดหรือการแก้ไขข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้
การยกเลิกสัญญานี้
PolyglotClub.com หรือคุณอาจบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลา
PolyglotClub.com อาจบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากในการตัดสิน แต่เพียงผู้เดียวของคุณละเมิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสัญญานี้

รายละเอียดของเบ็ดเตล็ด
ถ้าส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือเป็นโมฆะผิดกฎหมายหรือไม่มีผลบังคับเป็นส่วนหนึ่งที่จะถือว่าแยกออกและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ที่เหลือ
หลักฐานที่เป็นไปได้ของการใช้เว็บไซต์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายจะมีให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
นี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับการใช้ของเว็บไซต์นี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All