ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Musa10
Musa10Country: 446Istanbul
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Igor105
Igor105Country: 445Moscow
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am developing a method of teaching languages so that any person knows how to become a polyglot. Why? Curiosity. Je développe une méthode d'apprent... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 63 745 (100%)

Send Message


member Alexey_12345
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi everyone! I'm Alexey. I'm studying French and English. I'd like to practice them more often and making new friends at the same time! I can help y... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member artemoff-
artemoff-Country: 445Moscow
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« J'APPRENDS LE FRANÇAIS »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member M15839
M15839Country: 456Mashhad
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member sudabint
sudabintCountry: 520Khartoum
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello , i am african and my birthday is 24/08/1996 . i lived in a village and we had no technologe so i do not know much of the world .. now i think ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Malugach
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Si vous pensez que je peux vous apporter un enrichissement linguistique et bien je serai heureux de vous en faire profiter. Si cela est réciproque, ta... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 18 350 (53%)

Send Message


member Skye23
Skye23Country: 444Columbus
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Pabloson
PablosonCountry: 495Santiago
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hola! Mi nombre es Pablo y estoy interesado en aprender y mejorar mi actual nivel de inglés. Vivo en Chile y puedo ayudarte a practicar tu español con... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member BirdJackson
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hola! Estoy aquí para practicar español :) »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Orakia
OrakiaCountry: 472Wroclaw
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi. My name is Jo i'm 47 years old. I'm would like to improve my still weak english. Grama it is drama. If someone could help me i'm really glade. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member rodrigo_si2
rodrigo_si2Country: 463São Paulo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member Aziza13
Aziza13Country: 443Aubagne
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello i am a french woman 34 ... For me all knowledge is interesting why not languages ...so i am here for that ... I speak french so i can help als... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Sergey2011
Sergey2011Country: 445Saint Petersburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I will be glad to chat, skype, etc »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member Shah_Sayef
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member mickael_an
mickael_anCountry: 443Bordeaux
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« jE SUIS FRANCAIS ET JE VEUX PRATIQUER LE RUSSE, L'ESPAGNOL ET L'ANGLAIS. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member fb_1580233017
fb_1580233017Country: 443Franconville
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member TaisiaTatomir
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Привет! Меня зовут Таисия. Я из России. Мне нужна практика разговора на английском языке. Если ты очень хорошо его знаешь и можешь уделить 1 час своег... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่