ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Tompa2612
Tompa2612Country: 473Uppsala
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member SimonLeicht
SimonLeichtCountry: 457Bad Königshofen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, everybody. I'm Simon, 16 year student from Germany. Just a couple of months ago I started teaching myself languages (Spanish and Italian). In ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 305 (1%)

Send Message


member Lollohag
LollohagCountry: 473Stockholm
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I like to study language. I love french. I would be happy to pratice french and at the same time share my knowledge of swedish. J’aime éstudier les... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Dohaa
DohaaCountry: 469Cairo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am Doha i want to know new friends who help me learn new languages and cultures Thank you☺ »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Japanada
JapanadaCountry: 515Matsumoto
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello. I'm a Canadian living in Japan and I love studying languages. I'm happy to correct texts, but I need lots of help, too. I haven't been here for... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 36 305 (100%)

Send Message


member NicolasDelgado2015
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hola Soy Nicolas Me gustaria poder ampliar mi conocimiento en Ingles para poder aplicarlo cuando tenga que usar el idioma Saludos!! »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member PierrePPP
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member kasiulla
kasiullaCountry: 458Belluno
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 250 (1%)

Send Message


member GNPraveen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« hi friends i'm here to know the people from rest of the World. :) »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 7 445 (22%)

Send Message


member Zary
ZaryCountry: 458Novara
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« "To learn a language is to have one more window from which to look at the world" I'm in love with foreign cultures, literature, art and beauty and... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 11 030 (32%)

Send Message


member katrinshin
katrinshinCountry: 472Rzeszow
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Привет) Меня зовут Катерина, я родом из Украины. На данный момент проживаю в Польше для изучения польской культуры и языка. Я прекрасно владею украинс... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member Esterhasi
EsterhasiCountry: 510Lucerne
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Janvier 2020; Je suis ici à Aix-en-Provence pendant 5 semaines pour améliorer et apprendre ma langue française. J'attends avec impatience les contacts... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 570 (2%)

Send Message


member Amira_Rashad
การสอนภาษาarz
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Sweet_Girl_Victoria
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« My name is Victoria and I'm 15. I play sports. I love dancing and fitness. Telegram @CJlagka9l_ne4eHbka »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member luis_valen
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 20 (1%)

Send Message


member Mehmetmb
MehmetmbCountry: 446Mersin
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi Happy New Year!! how are you? I am Mehmet from turkey. I work in a bank as an assistant manager. I want to be your friend. If you want i can help y... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member MKaragandy
MKaragandyCountry: 480Karagandy
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Ernestol2
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, I'm Freddy. Je suis anglophone et le blogueur de voyage de PLANETFREDDY.COM. Je voudrais améliorer mon français et rencontrer de nouveaux ge... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 15 510 (45%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่