ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member S_007
S_007Country: 444Beverly Hills
การสอนภาษาarzavl
การเรียนรู้ภาษา

« Hello everyone! »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 115 045 (100%)

Send Message


member yazzami
yazzamiCountry: 462Casablanca
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« salut je voudrais vous donnez un conseille pour l'apprentissage de la langue français et je veux pratique cette la langue avec les membre oralment »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 106 170 (100%)

Send Message


member nmesomtoChukwu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« My name is Daisy. I'm an Engineer. I enjoy fine art and classical music. I enjoy learning languages and I love learning about different cultures. So f... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 102 100 (100%)

Send Message


member ScottS
ScottSCountry: 444Birmingham
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am an entrepreneur, computer programmer, and web developer and I started my career writing computer games. I would love to help you with your Eng... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 101 320 (100%)

Send Message


member lagounhamza
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Je veux apprendre 5 langues : Arabe - français - anglais - allemand et espagnol »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 135 460 (100%)

Send Message


member Romy9009
Romy9009Country: 457Dresden
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Bonjour, Je veux améliorer mon français, je peux aider à progresser en allemand. »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 106 200 (100%)

Send Message


member genzaimu
genzaimuCountry: 444Kershaw
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Life is full of learning, and learning is life. I find if I am not learning then I am like a lost soul in the forest. I am always open to new ex... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 110 180 (100%)

Send Message


member Turkucu
TurkucuCountry: 446Kütahya
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi friends, I can speak a little English. I want to learn and improve English well. That's why I'm looking for friends to help me. If do you want , ... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 82 665 (100%)

Send Message


member JUANIGNACIO
JUANIGNACIOCountry: 495Santiago
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« This website the fantastic encounter. Regards to Polyglotclub. From Santiago of Chili: Juan Ignacio. Esta página web la encuentro fantástica. ... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 127 640 (100%)

Send Message


member Igor105
Igor105Country: 445Moscow
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm developing a method for teaching people many languages. Language is an evolutionary ability of Homo Sapiens. Learn to remember and structure the l... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 79 535 (100%)

Send Message


member Ayrat2016
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello! My name is Ayrat. I can communicate in English, French and Spanish. Learning Italian and German .I am looking for new friends among the speaker... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 73 370 (100%)

Send Message


member brincher
brincherCountry: 463Florianopolis
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I'm looking for people interested in share knowledge at all. I'm particularly about Romanian due to personal interests, and Swahili, due to its import... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 70 735 (100%)

Send Message


member Alexqc1990
Alexqc1990Country: 444Los Angeles
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello. My name is Alex. I am interested in learning Russian, Ukrainian, and Japanese. I have been studying Russian and Japanese for a while and wou... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 66 370 (100%)

Send Message


member shoir
shoirCountry: 456Tehran
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษาafb

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 66 830 (100%)

Send Message


member -Pixels-
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I Want to improve my English by Start Talking with Native Speakers - And it Would be Very interesting if we Playing Online Games During Talk ='... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 71 500 (100%)

Send Message


member mireillep
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Bonjour à tous. Je cherche des correspondants allemands ou anglais pour perfectionner mes connaissances et je peux les aider en français, qui est ma l... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 65 975 (100%)

Send Message


member Alexey7777777
Alexey7777777Country: 453Severodonetsk
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Bonjour (Привет) :-) Я ищу друзей, собеседников и коллег по языковому обмену. Не стесняйтесь написать мне сообщение :-) Je recherche des amis, ... »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 63 240 (100%)

Send Message


member Ianglish
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« There is no free will! »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 62 380 (100%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่