دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member ayoub_hato
ayoub_hatoCountry: 462Bouskoura
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member MortezaMohseni4494
MortezaMohseni4494Country: 456Bushehr Province
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi . Im morteza from iran . Im looking for new friends . I also want to develop my english . Im happy with all the friends of this site wite different... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member rodenbach
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Bonjour, j'ai besoin de parler Anglais et je peux vous apprendre le Français, J'aime la mer, la lecture et j'adore cuisiner et vous ? I Need to sp... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member Ovet
OvetCountry: 486Guadalajara
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Nací en Guadalajara Jalisco México, crecí en una gran familia a la que mas allá de ello, los considero mis amigos, así mismo cabe mencionar que a mis... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member cocomia
cocomiaCountry: 446Kocaeli
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member stewiegriffin

member tmsfcfm
tmsfcfmCountry: 486Monterrey
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi everybody, my name is Tomás, I'm from México, I want to practice my English and Russian skills, learn other languagues and know new friends, I will... »

VIP VIP GOLD MEMBER40 640 امتیاز (100%)

پیام ارسال کنید


member armando_ma
armando_maCountry: 486Zacatecas
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hola, mi nombre es Josué Portugal, soy de México se Español y me interesa aprender Alemán, Francés y Ruso »

200 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Ryan-Z
Ryan-ZCountry: 505Islamabad
زبان تدریسی
آموختن زبان

230 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member ayomo
ayomoCountry: 460Alger
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member Emprendedorbavaria

member Asher98
Asher98Country: 505Karachi
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Let's learn something new... »

730 امتیاز (3%)

پیام ارسال کنید


member dinesh_d_k
dinesh_d_kCountry: 476New Delhi
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member Stolyp
StolypCountry: 443Veneux-les-Sablons
زبان تدریسی
آموختن زبان

210 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member slym
slymCountry: 455Dakar
زبان تدریسی
آموختن زبان

« All »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member Esraa34
Esraa34Country: 469Alexandria
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I want to be good in many languages and the first English to travel many countries.. »

1 430 امتیاز (5%)

پیام ارسال کنید


member Choubaka
ChoubakaCountry: 443Morlaix
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Bonjour, Je suis musicien français et je suis passionné par la langue et la culture russe que j'apprend. Je m'intéresse à la poésie et à la chanso... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member Way_Ahead
Way_AheadCountry: 447Glasgow
زبان تدریسی
آموختن زبان

« want to learn languages and make friends all around the world. »

VIP VIP GOLD MEMBER36 430 امتیاز (100%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله