ابزار زبان هنگامی که تصمیم به یادگیری یک زبان گرفتید ، تشخیص اینکه کدام ابزار ارزش استفاده دارد و از چه مواردی باید اجتناب شود ، دشوار است. در اینجا مجموعه ای از بهترین ابزارهای رایگان یا پولی را پیدا خواهید کرد. این ابزارها توسط اعضای انجمن ما پیشنهاد ، آزمایش و امتیازدهی شده اند..

نتایج فیلتر شده نتایج فیلتر شده
زبان ها
دسته ابزار
مرتب‌سازی بر پایهٔ

لیست ابزارها