ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member NikeLips
NikeLipsCountry: 456Tehran
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am student and studying information sciences. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Cecile-bzh
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Bonjour Je discute facilement mais je vais préciser cre qui, apparemment, semble devoir l’être ici, afin de m’épargner des mails désagréables. ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member darlin_hya
darlin_hyaCountry: 527Yaounde
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Elahehh
ElahehhCountry: 456Tehran
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member mariana_ma2
mariana_ma2Country: 463Piracicaba
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member greeyson_s
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member stevenchase
stevenchaseCountry: 444San Francisco
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« the best in all, language the importance of communication »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Matze25
Matze25Country: 457Dresden
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hallo, ich heiße Matthias, ich suche neue Freundschaften und ich möchte die russische Sprache erlernen. Ich helfe gern dabei die deutsche Sprache zu ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member mre_salgad
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Luppe
LuppeCountry: 465Brest
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« EN: Hello, I'm Yury. I work in the railway company and I'm happy married. Very fond of travel, reading the books, learning languages. I can speak ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 600 (2%)

Send Message


member orhun_kahr
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Bonjour, je souhate apprendre Français. Je parle anglais couramment. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Ridwan
RidwanCountry: 477Riyadh
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello. I am from India and speak Urdu, Hindi and English fluently. I am so interested to know and learn about other cultures and make friends. If you... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 2 755 (8%)

Send Message


member RuslanYaraliev
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I want to meet new friends from various countries »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 1 210 (4%)

Send Message


member JoannaLu
JoannaLuCountry: 452Nanjing
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 250 (1%)

Send Message


member rodrigo_si2
rodrigo_si2Country: 463São Paulo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member Alijavan
AlijavanCountry: 456Tehran
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« hello everyone. I would like to become a fluent speaker of English. of course by your help. I can introduce Iran culture and history, for foreign coun... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 650 (2%)

Send Message


member lamishk
lamishkCountry: 497Damascus
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I want learn english »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member AnnyLins
AnnyLinsCountry: 463Recife
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I live in Brazil. I'm 32. I want to improve my English!! Thank you so much for ur help! »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 2 175 (7%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่