ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member hecata
hecataCountry: 445Saint Petersburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Welcome to learn Russian and English! As for me, I'd like to learn Italian, Arabic and Greek - just for beginning:) If you are planning to visit St... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member gokcenbyk
gokcenbykCountry: 446Istanbul
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« hi! i'm a college student int turkey and studying for industrial engineering. i'm here to learn new languages and make friends. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member erumzerum
erumzerumCountry: 476Bhopal
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Google can Translate but I want to think in your Language, Teach me Persian and Turkish if you are native, ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 780 (3%)

Send Message


member Michellefrancois
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Moodyluna
MoodylunaCountry: 445Moscow
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I’m here because I really want to talk,and make some new friends »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Anlogan
AnloganCountry: 444Miami
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member kristina_b5
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 140 (1%)

Send Message


member LotteM
LotteMCountry: 443Paris
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member farouc
faroucCountry: 462Oujda
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« hello every one i want to learn and improve my languages and find friends from all over the world so welcome my skype user : farouc_zac fell fr... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 445 (2%)

Send Message


member AmirovIgor
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I want to find someone who speaks English. Who wants to learn Russian »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 470 (2%)

Send Message


member lx19874
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi,Ich komme aus China. Jetzt wohne ich in China. und Ich moechte einen Sprachfreund finden.weil Ich moechte mein Deutsch verbessern.(I like making fr... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member RohmaRiaz
RohmaRiazCountry: 454Toronto
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member Sandma9
Sandma9Country: 446Şanlıurfa Province
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member kubalina
kubalinaCountry: 445Samara
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Aaysenuraydn56
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member vincent
vincentCountry: 443Aix-en-Provence
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi, I am the owner of this site. Welcome! Bienvenue ! ... :D »

VIP VIP GOLD MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 8 252 859 (100%)

Send Message


member coge
cogeCountry: 446Istanbul
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« law student From İstanbul »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Margauxgz
MargauxgzCountry: 443Perpignan
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi Im a french girl and I would like to speak and more learn english and other languages for my personal culture and my projects to travel Also, I c... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่