ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member CoeurdeFeu
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Ernestol2
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, I'm Freddy. Je suis anglophone et le blogueur de voyage de PLANETFREDDY.COM. Je voudrais améliorer mon français et rencontrer de nouveaux ge... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 15 510 (45%)

Send Message


member Kareman_M
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member 6q_taulats
6q_taulatsCountry: 449Barcelona
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello! I'm a 21 y.o. spanish native speaker who lives in Barcelona. I want to improve my English, French and German level. For exchange, I can help yo... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member Edouard87
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello guys ! My name is Edouard, i live in Paris and i would like to continue to make progress in talking with native english speaker or people who ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member ludovica_p
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Italiana ma non troppo. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member Midi15
Midi15Country: 446Ankara
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi everyone :) »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 1 630 (5%)

Send Message


member james111
james111Country: 462Tanger
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« je viens de la ou les reves tombent a l eau fouine »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 470 (2%)

Send Message


member Perle7
Perle7Country: 459Antwerp
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello world, I would like to improve my English skills. Trigger my curiosity, be inventive, do not start your conversation with hello or how are you. ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Fimbulwinter
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Greetings. I'm interested in more languages that I can possibly find the time to study. When I'm not learning languages, I enjoy reading about history... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member PierrePPP
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member mohi2000
mohi2000Country: 456Tehran
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member missstory
missstoryCountry: 453Kharkiv
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member ouss_ama2
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member sinali_per
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Bonjour à tous, Je suis étudiante en master 2 à Paris (J'étudie mon master en Anglais). Ma langue maternelle est l'anglais. J'apprends le français ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member gorbeh
gorbehCountry: 444Knoxville
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member luca84
luca84Country: 459Brussels
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, I am Luca, 29 years, from Turin. I'd like to improve my russian, my english and meet new friends; I'm curious and interested in foreign cultu... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 210 (1%)

Send Message


member Buse_Baran
Buse_BaranCountry: 446Istanbul
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่