راهنمایی

اهداف باشگاه پلی گلات چیست؟هدف اصلی از PolyglotClub است برای ترویج زبان و فرهنگ از طریق مبادلات.
در این طرز فکر، PolyglotClub ارائه می دهد خدمات مختلف:
من مبادلات مجازی: بر روی خط
مبادلات واقعی II: چهره به چهره
اصول عمومی: مجازی تماس (من) رو به رئال فعالیت (II).
به نوبه خود، رئال فعالیت می تواند منجر به مجازی اطلاعات تماس برای حفظ و توسعه بیشتر مهارت های زبان شما، شبکه های خود را با دیگر کاربران، و در نهایت رشد جامعه PolyglotClub به عنوان یک کل.
یافتن پست های در مورد 'روش PolyglotClub'.

مباحث مرتبط:

Comments