Hjälp

NEW ARTICLE

Vilka är målen för Polyglot Club?Det huvudsakliga målet för PolyglotClub är att främja språk och kulturer genom utbyten.
I detta tänkesätt, PolyglotClub erbjuder olika tjänster:
I Virtuella börser: on-line
II Real börser: ansikte mot ansikte
Grundläggande principer: Virtuella Kontakter (I) leder till Real Aktiviteter (II).
I sin tur kan Real Aktiviteter leda till virtuella kontakter för att upprätthålla och vidareutveckla dina språkkunskaper, dina nätverk med andra medlemmar, och i slutändan tillväxten av PolyglotClub samhället som helhet.
Ta reda på om 'PolyglotClub Approach'.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All