Help

NEW ARTICLE

Các mục tiêu của Polyglot Club là gì?Mục tiêu chính của PolyglotClub là thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa thông qua trao đổi.
Trong suy nghĩ này, PolyglotClub cung cấp dịch vụ khác nhau:
Tôi ảo trao đổi: on-line
II trao đổi thật: mặt-đối-mặt
Nguyên tắc cơ bản: Virtual Liên hệ (I) dẫn đến Real hoạt động (II).
Đổi lại, Real hoạt động CAN dẫn đến ảo Liên hệ để duy trì và phát triển hơn nữa các kỹ năng ngôn ngữ của bạn, mạng của bạn với các thành viên khác, và cuối cùng là sự phát triển của cộng đồng PolyglotClub như một toàn thể.
Tìm hiểu về 'Phương pháp PolyglotClub'.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All