Help

NEW ARTICLE

Какви са целите на Polyglot Club?Основната цел на PolyglotClub е за популяризиране на езиците и културите посредством обмен.
При този начин на мислене, PolyglotClub предлага различни услуги:
I виртуални борси: он-лайн
II Недвижими обмен: лице в лице
Основни принципи: Виртуален Приятели (I) да доведе до реални дейности (II).
На свой ред, операции с недвижими може да доведе до виртуални контакти да се поддържа и развива езиковите си умения, си мрежи с други членове, и в крайна сметка на растежа на PolyglotClub общност като цяло.
Научете повече за 'PolyglotClub подход'.

Related topics: