Ndihmë

NEW ARTICLE

Cilat janë qëllimet e Polyglot Club?Qëllimi kryesor i PolyglotClub është të nxisë gjuhët dhe kulturat përmes shkëmbimeve.
Në këtë mendim, PolyglotClub ofron shërbime të ndryshme:
I shkëmbimet Virtual: on-line
II shkëmbimet Real: ballë për ballë
Parimet bazë: Virtual Contacts (I) të çojë në Veprimtarive Real (II).
Nga ana tjetër, Real Aktivitetet MUND çojë në Virtual Kontaktet për të ruajtur dhe zhvilluar më tej aftësitë tuaja gjuhësore, rrjetet tuaja me anëtarët e tjerë, dhe në fund të fundit rritjen e komunitetit PolyglotClub si një e tërë.
Zbuloni më shumë rreth 'Qasje PolyglotClub'.

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All