Korigjime Merr korigjime të dobishme nga folësit amtarë.Rishiko tekstet e të tjerëve dhe ndihmoji ata të mesojnë gjuhen tënde amtare!