Ndihmë

NEW ARTICLE

Si mund të raportosh abuzim?Si PolyglotClub merr më të madhe, ne të varet më shumë në komunitetin tonë për të vetë-polici.
PolyglotClub varet nga përdoruesit e tij për të ndihmuar atë të zbuluar abuzimet. Nëse ju gjeni përdoruesit PolyglotClub cilët janë shkelur kushtet PolyglotClub e shërbimit ose thjesht sillen në një mënyrë shkatërruese, ju lutemi klikoni në 'raport si postë të pavlerë ose fyese' button.

Si për të raportuar spam?

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1  3  1  1  2 All