Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để báo cáo lạm dụng?Như PolyglotClub được lớn hơn, chúng tôi phụ thuộc nhiều hơn vào cộng đồng của chúng tôi để tự sát.
PolyglotClub phụ thuộc vào người sử dụng nó để giúp nó phát hiện sự lạm dụng. Nếu bạn tìm thấy người dùng PolyglotClub người đang vi phạm các điều khoản của dịch vụ PolyglotClub hoặc chỉ đơn giản là có hành vi gây rối, bạn hãy click vào 'báo cáo là spam hay tấn công' nút.

Làm thế nào để báo cáo thư rác?

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1  3  1  1  2 All