Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để góp Với PayPal?Quyên góp được đánh giá cao và sẽ giúp trang trải các khoản chi phí chạy trang web này. Để đóng góp, chỉ cần bấm vào nút PayPal của 'Make A Donation' trên trang chính và làm theo hướng dẫn.

Nó là miễn phí để gửi tặng thông qua PayPal. Tài khoản cá nhân cho phép bạn gửi tặng từ tài khoản của bạn kiểm tra, thẻ ghi nợ, hoặc thẻ tín dụng. Quỹ cũng được bảo vệ. Một ổ khóa nên được nhìn thấy ở dưới cùng của trang PayPal, có nghĩa là các trang được mã hóa và bảo đảm rằng dữ liệu của bạn được an toàn.

Câu hỏi và câu trả lời khác:
- Có một cách khác để đóng góp? Không phải ở thời gian này, xin lỗi!
- Nếu tôi không có thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ? PayPal cũng nhận các kiểm tra tài khoản.
- Nếu tôi còn quá trẻ để có một thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng? Hãy hỏi cha mẹ của bạn để đăng ký cho bạn.

Theo liên kết này để Thực hiện một hiến NGHIỆP và nhấp vào nút 'Make a Donation'.

Các chủ đề liên quan: