راهنمایی

چگونه از طریق پی بال کمک کنیم؟کمک مالی به شدت استقبال مینماید و پوشش هزینه های در حال اجرا این سایت کمک خواهد کرد. برای اهدای، فقط در پی پال را 'کمک مالی' را فشار دهید کلیک بر روی صفحه اصلی و دستورالعمل را دنبال کنید.

این برنامه رایگان برای ارسال کمک های مالی از طریق اینترنت. حساب های شخصی به شما اجازه ارسال کمک های مالی از حساب شما چک، کارت بدهی، و یا کارت اعتباری. وجوه نیز محافظت می شود. قفل باید در پایین صفحه پی پال، که به معنی صفحه رمزگذاری شده است و تضمین می کند که داده های شما امن است قابل مشاهده باشد.

پرسش و پاسخ دیگر:
- آیا راه دیگری برای اهدای وجود دارد؟ نه در این زمان، متاسفم!
- اگر من یک کارت اعتباری و یا کارت بدهی ندارد؟ پی پال نیز پذیرفته چک کردن حساب.
- اگر من بیش از حد جوان به یک کارت اعتباری یا حساب بانکی هستم؟ پدر و مادر خود را بپرسید به ثبت نام برای شما.

این لینک به دنبال کمک مالی شرکت و با کلیک بر روی 'کمک مالی' را فشار دهید.

مباحث مرتبط: