Help

NEW ARTICLE

Tôi không cần gửi địa chỉ email của tôi trong một khu vực công cộng. Tại sao?Bất cứ điều gì mà sẽ đưa địa chỉ email của bạn vào một trang nào đó sẽ ở tất cả khả năng làm cho bạn bắt đầu nhận được nhiều hơn và nhiều hơn nữa spam.
Tại sao? Bởi vì một kỹ thuật mà người gửi thư rác sử dụng là để truy cập tất cả các trang web mà họ có thể và thu thập bất cứ điều gì đó trông giống như một địa chỉ email để thêm vào danh sách gửi thư của họ.
Đừng làm điều đó!
Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên các bạn nên sử dụng Polyglot hộp thư của bạn để liên lạc với các thành viên khác.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 8 All