Help

NEW ARTICLE

Lý do tại sao 'Polyglot Câu lạc bộ'?Trong hầu hết các quốc gia, đang phát triển của các trường ngôn ngữ, viện nghiên cứu và khoa ngoại ngữ trong các trường đại học làm chứng cho một nhu cầu mạnh mẽ và ngày càng cao về đào tạo bằng tiếng nước ngoài.

Tuy nhiên, các tổ chức này có những hạn chế riêng của họ:
a) Các phương pháp mà họ sử dụng không luôn luôn phù hợp với phong cách học tập khác nhau của công chúng.
b) Hiện tượng thứ hai có liên quan trực tiếp đến bản chất của các vấn đề, ngoại ngữ.
Học ngoại ngữ đòi hỏi lặp đi lặp lại và duy trì (đặc biệt là bằng miệng) thực hành các trường học chỉ đơn giản là không thể cung cấp.
Thực hành cần có thời gian, và thời gian là tiền bạc!
Polyglot Câu lạc bộ là miễn phí và cung cấp rất nhiều cơ hội thâm canh, mở rộng và hiệu quả thực hành ngoại ngữ.
Bạn sẽ có sự lựa chọn giữa bằng văn bản (trực tuyến) và đường uống (Skype hoặc mặt đối mặt) thông tin liên lạc.

Vì vậy, hãy học tập của bạn trong tay của chính bạn!

Lý tưởng nhất, để cải thiện lưu loát của bạn trong một ngôn ngữ nước ngoài, bạn nên điều trị cho mình trên một số chuyến đi ngôn ngữ ngâm. Nhưng vì nhiều lý do (tài chính, chuyên môn, chính trị, xã hội ...) mà không phải lúc nào cũng khả thi.

Vì vậy, tại sao không tận dụng lợi thế của các nguồn tài nguyên lớn được cung cấp bởi World Wide Web? Và tất nhiên Polyglot Club!

Tìm hiểu thêm về 'PolyglotClub'

Các chủ đề liên quan: