راهنمایی

چرا 'باشگاه چند زبانی'؟در بسیاری از کشورها رو به رشد مدارس زبان، موسسات و ادارات زبان خارجی در دانشگاه خرس شاهد افزایش تقاضا و افزایش برای آموزش زبان های خارجی.

با این حال، این نهادها دارای محدودیت های خاص خود را دارند:
الف) روش هایی که از آن استفاده میکنند همیشه به سبک های مختلف یادگیری از مردم خود را مناسب نمی باشد.
ب) پدیده دوم به طور مستقیم به ماهیت موضوع، زبان های خارجی مرتبط است.
یادگیری زبان خارجی درخواست های مکرر و پایدار (به ویژه دهان و دندان) تمرین است که مدارس به سادگی نمی تواند فراهم کند.
تمرین طول می کشد زمان، و در زمان و پول است!
باشگاه چند زبانی آزاد است و مقدار زیادی از فرصت هایی برای تمرین فشرده، گسترده و موثر زبان های خارجی فراهم می کند.
شما انتخاب بین (آنلاین) نوشته شده است و ارتباط (اسکایپ یا چهره به چهره) دهان و دندان داشته باشند.

بنابراین، یادگیری خود را در دست خود!

در حالت ایده آل، برای بهبود تسلط خود را در یک زبان خارجی، شما باید خودتان را در سفر زبان غوطه وری کل را درمان کنند. اما به دلایل بسیاری (مالی، حرفه ای، سیاسی، اجتماعی و ...) است که همیشه امکان پذیر نیست.

بنابراین، به همین دلیل استفاده از منابع بزرگ ارائه شده توسط شبکه جهانی وب را ندارد؟ و البته چند زبانی باشگاه!

یافتن پست های بیشتر درباره 'PolyglotClub'

مباحث مرتبط: