Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để sử dụng PolyglotClub để thiết lập một sự kiện trao đổi ngôn ngữ?
Ra mắt vào năm 2003 tại Paris, Polyglot Club mạng xã hội ngôn ngữ trao đổi, bây giờ tập hợp hàng trăm ngàn người yêu thích ngôn ngữ trên thế giới.
Mở rộng quốc tế của nó là có thể nhờ vào hàng trăm các cuộc họp tổ chức.
Bất kỳ thành viên có thể trở thành một nhà tổ chức cuộc họp bằng cách đề xuất một sự kiện trao đổi ngôn ngữ mới cho cộng đồng.
Tạo một cuộc họp mới bây giờ

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All