• Bad translation? Please HELP us CORRECT (click the button at the end of each paragraph) & Become VIP!
Chào mừng bạn đến Polyglot Club, Mạng xã hội trao đổi Ngôn ngữ.
Cộng đồng trên trang web Polyglot Club này cho phép bạn tìm hiểu và thực hành các ngoại ngữ trên toàn thế giới. Thành viên Câu lạc bộ Polyglot có thể chia sẻ kiến thức và ý tưởng về bất kỳ ngôn ngữ hay văn hóa, dù là trực tuyến hoặc đối thoại trực tiếp.
Polyglot Club mở ra cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác, giới tính, tình trạng kinh tế-xã hội, trình độ ngoại ngữ. Tất cả thành viên, tất cả các nước và tất cả các ngôn ngữ (bao gồm cả ngôn ngữ địa phương và dân tộc thiểu số) đều được quan tâm.
Polyglot Club cũng quan tâm đến trường học, viện nghiên cứu ngôn ngữ và các tổ chức giáo dục đại học.
Website Polyglot Club có thể được sử dụng như nền tảng cho tất cả những người học ngoại ngữ, cho phép họ áp dụng kiến ​​thức của mình, bao gồm cả viết và nói.
Tất cả các nước trên thế giới và có khả năng tất cả các ngôn ngữ đều có. Hiện tại, trang web này đã được dịch sang hơn 80 ngôn ngữ và tự hào có hơn 400.000 thành viên ở 151 quốc gia (trong tháng 6 năm 2013).
Hãy tham gia với chúng tôi nếu:
- Bạn muốn học một ngôn ngữ mới và trao đổi với cả người bản ngữ và không bản ngữ để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn.
- Bạn là sinh viên, một người nước ngoài hoặc một du khách ba lô.
- Bạn đang thích ngoại ngữ hoặc chỉ đơn giản là mong muốn khám phá nền văn hóa mới, đây là nơi dành cho bạn!
Polyglot Club cho phép bạn tìm các thành viên khác phù hợp với nhu cầu và khả năng của bạn để trao đổi và thực hành ngoại ngữ.
Bạn sẽ tìm theo độ tuổi, giới tính, địa điểm, sở thích ...
  • FAQ Author: vincentvincent profile picture Jun 16, 2013 @ 20:31

Các chủ đề liên quan:

Comments
  • 2 Lời nhận xét
nguyen_ngu profile picture nguyen_ngu   
giúp làm bài này nhé
Phiogy (1)_____the traditional study of language, especially of written languages in their cultural settings. Because phiogy (2)_____with the relationship of languages, it is usually comparative; because these relationships evolve (3)_____time, it is typically historical. Languages (4)_____ to change in the direction of greater diversity; one language tends to be superseded by several: a (5)_____“dead” language preserves evidence of the earlier forms from which “living” languages developed. The descendants of Latin have diverged to the point that, though Italian is related (6)_____English, they are now foreign to each other as is their common “parent” to both. Also cultures change the meaning and use of many words. In English, piano is a keyboard (7)_____; in Italian piano not only names the instrument, it also means “soft” as opposed to “loud”. The original name for the instrument was pianoforte (soft-loud), because it was more ( _____of varying sound volume than instruments like the harpsichord that came before it. The special meaning of the Italian phrase results from its (9)_____context and the distinctive feature of the instrument it names. But in English and other languages, we abbreviate it to piano. The English word still (10)_____the same instrument but the abbreviation discards “and loud" from the original Italian phrase and hence becomes a name and not a description.
    Nov 17, 2016 @ 05:12
KilalaLam profile picture KilalaLam   
Tôi muốn khóa tài khoản (hoặc xóa luôn)
    May 23, 2015 @ 17:47