Help

NEW ARTICLE

Những thành tựu chính của Polyglot Club là gì?Trên {} variable1, các trang web có {} thành viên trên toàn thế giới variable2, bao gồm {} variable3 ở Pháp và {} variable4 ở Paris .

Kiểm tra như thế nào nhiều thành viên đã đăng ký NOW!

Trung bình của {} variable5 khách truy cập mỗi ngày trên trang web (nguồn: Google Analytics).

Được phát sóng trên kênh truyền hình Pháp chính ( TF1 , France 3 quốc gia và khu vực, France 2, M6, Arte, Direct 8, NRJ Paris), radio (Europe 1, RFI, Pháp Inter, Pháp Bleue), báo (Télérama, Lê Nouvel Observateur, France Soir, Courrier International, Le Français dans le Monde). Thông tin 'Họ nói về chúng tôi' phần.

Một mạng lưới hơn {} variable6 nước và khu vực Đại sứ và các cuộc họp được tổ chức tại hơn 50 quốc gia với các phần tích cực nhất: Moscow, Budapest, Thượng Hải, Madrid, Lyon, Valencia, Marseille, Nantes, Lilles, Toronto, Guadalajara (Mexico), Ecuador, Bucharest, Stockholm, Helsinki ...

Kiểm tra tất cả các mạng Polyglot Club ở đây.

Các cuộc họp ngôn ngữ và giao lưu văn hóa được tổ chức hầu như mỗi ngày ở Paris, với mức trung bình của {} variable7 tham gia. Một số các bên thu thập lên đến {} variable8 người.

Hai giải thưởng chính thức:
- 2007 Winner của Language Label châu Âu (EU),
- Và 2010 giải thưởng xuất sắc đa văn hóa Diễn đàn về phát triển bền vững.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All