Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để báo cáo tin nhắn rác?Nếu bạn nhận được tin nhắn spam hay ý kiến, xin vui lòng cho chúng tôi biết qua 'Thông báo là Spam hoặc Tấn công' liên kết.
Nếu bạn nhận được tin nhắn rác trên PolyglotClub.com, xin vui lòng không bấm vào bất kỳ liên kết có trong các tin nhắn, và xin vui lòng đừng trả lời họ bằng e-mail trực tiếp. Khi nhận được một Báo cáo Spam từ một người sử dụng, chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản của spammer và xóa nó nếu chúng ta thấy rằng những người sử dụng vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

- Trường hợp 1. Spam tin nhắn:
Ở góc dưới bên phải của một thông điệp là 'Báo cáo rác'. Click vào 'Thông báo là Spam hoặc Tấn công'.
- Trường hợp 2. Spam Comment:
Đặt con trỏ qua các comment spam, và sau đó 'Báo cáo rác' sẽ xuất hiện trên các tin nhắn để phía bên tay phải. Click vào 'Thông báo là Spam hoặc Tấn công'.

Nếu bạn không chắc chắn nếu một tin nhắn là thư rác hay không, xin vui lòng báo cáo. Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho Polyglot Club một nơi tốt đẹp hơn!

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 3 All