Help

NEW ARTICLE

Làm thế nào để bạn thay đổi ngôn ngữ trên Polyglot Club?Các website PolyglotClub.com được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau nhờ hợp tác của hệ thống dịch . Thành viên của nhóm phiên dịch giúp dịch các giao diện trang web trong nhiều ngôn ngữ.

Theo mặc định, Polyglotclub được hiển thị trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn (ngôn ngữ đầu tiên bạn nhập vào hồ sơ của bạn).

PolyglotClub có thể được xem trong một số ngôn ngữ. Để thay đổi ngôn ngữ, chỉ cần nhấp vào ngôn ngữ hiện nay - ví dụ, tiếng Anh, được hiển thị ở góc trên bên phải của mỗi trang. Một cửa sổ thả xuống sẽ liệt kê ngôn ngữ có sẵn. Nhấp chuột vào một ngôn ngữ khác để dịch các trang web.
Nhãn hoặc văn bản chưa có sẵn trong một ngôn ngữ sẽ được hiển thị bằng tiếng Anh.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 2  1  1 All