Help

NEW ARTICLE

Paano i-ulat ang mga spam na mensahe?Kung nakatanggap ka ng mensahe ng spam o komento, mangyaring ipaalam sa amin sa pamamagitan ng 'Ulat ng Spam o Nakakasakit bilang' na link.
Kung makatanggap ka ng mga spam na mensahe sa PolyglotClub.com, mangyaring huwag mag-click sa anumang mga link na kasama sa mensahe, at mangyaring huwag tumugon sa mga ito sa pamamagitan ng e-mail nang direkta. Sa pagtanggap ng Ulat ng Spam mula sa isang gumagamit, ay masuri namin ang account ng spammer at tanggalin ito kung makita namin na ang gumagamit ay lumalabag sa Mga Tuntunin ng Serbisyo.

- Kaso ng Mensahe 1. Spam:
Sa ibabang kanang sulok ng isang mensahe ay ang link na 'Mag-ulat ng Spam'. Mag-click sa 'I-ulat bilang Spam o Nakakasakit'.
- Kaso ng Komento 2. Spam:
Ilagay ang cursor sa ibabaw ng spam na puna, at pagkatapos link na 'Spam ulat' ay lilitaw sa itaas ang mensahe sa kanang bahagi. Mag-click sa 'I-ulat bilang Spam o Nakakasakit'.

Kung hindi ka sigurado kung ang isang mensahe ay spam o hindi, mangyaring iulat ito. Sama-sama, maaari kaming magsagawa ng isang mas mahusay na lugar nakasulat sa maraming wika Club!

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 3 All