راهنمایی

چگونه هرزنامه‌ها را گزارش دهیم؟اگر شما پیام های اسپم و یا نظرات دریافت، لطفا به ما از طریق 'گزارش به عنوان هرزنامه و یا تهاجمی' لینک اطلاع دهید.
اگر شما پیام های اسپم در PolyglotClub.com دریافت، لطفا بر روی هر لینک شامل در پیام ها کلیک کنید نیست، و لطفا به آنها از طریق ایمیل به طور مستقیم پاسخ ندهید. پس از دریافت گزارش هرزنامه از یک کاربر، ما حساب دزد را بررسی کنید و اگر پیدا کنیم که کاربر را نقض شرایط استفاده از خدمات آن را حذف کنید.

- مورد 1. هرزنامه پیام:
در گوشه سمت راست پایین یک پیام 'گزارش اسپم' پیوند می باشد. در 'گزارش به عنوان هرزنامه و یا تهاجمی' کلیک کنید.
- مورد 2. هرزنامه نظر:
قرار دادن مکان نما بر نظر اسپم، و پس از آن 'گزارش هرزنامه' ثبت نام کنید این پیام را به سمت راست ظاهر می شود. در 'گزارش به عنوان هرزنامه و یا تهاجمی' کلیک کنید.

اگر شما مطمئن نیستید اگر یک پیام هرزنامه است یا نه، لطفا آن را گزارش دهند. با هم، ما می توانیم چند زبانی باشگاه یک مکان بهتر!

مباحث مرتبط:

Comments