Help

NEW ARTICLE

Triết học PolyglotClub là gì?Triết lý của chúng tôi tại Polyglot Club là tạo ra, duy trì và phát triển trao đổi về ngôn ngữ và văn hóa thông qua sự tham gia tích cực.

Chúng tôi tin rằng các Thành viên có thể trở thành người học ngôn ngữ hợp lý hơn, cũng như cá nhân tốt hơn, trong khi cũng có vui vẻ.
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho thành viên của chúng tôi với các trận đấu đối tác tốt nhất, kiến ​​thức, và đào tạo kỹ năng càng tốt.

Các thành viên sẽ có sự hỗ trợ của toàn bộ PolyglotClub cộng đồng, cũng như chuyên môn của chính quyền trong các lĩnh vực Glottology, nghiên cứu văn hóa, và phép dạy.
Có gì PolyglotClub thành viên đang thực hiện là có lợi trên nhiều cấp độ khác nhau.
Vì vậy, chúng ta phải phấn đấu để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ PolyglotClub thành viên, và kiến ​​thức về văn hóa nước ngoài.

Thành viên sẽ có cơ hội để tương tác và nâng cao.
Trong suy nghĩ này, mỗi thành viên sẽ thích làm tất cả những điều trên không có phần thưởng nào khác hơn là sự hài lòng cá nhân có nguồn gốc từ những trao đổi này.

Cuối cùng, PolyglotClub Thành viên có thể dựa vào sự hỗ trợ đầy đủ từ mạng lưới toàn cầu của chúng tôi cho tất cả các nỗ lực cá nhân của họ, khi tương thích với các chính sách PolyglotClub .
Thành công sẽ không được đo bằng số lượng ngôn ngữ PolyglotClub thành viên có thể nói chuyện, nhưng bởi sự tiến bộ của từng cá nhân.

Để đạt được điều này, PolyglotClub viên phải là những tấm gương, để thấm nhuần đạo đức cơ bản và phổ biến tốt trong tất cả các thành viên tham gia PolyglotClub.

PolyglotClub trách nhiệm giữ gìn lợi ích của các thành viên của họ đầu tiên và quan trọng nhất.
Điều này có nghĩa rằng sẽ tổ chức cuộc họp PolyglotClub thường xuyên theo lịch trình tại các địa điểm thuận tiện, và trong điều kiện tốt nhất có thể.
Polyglot Club sẽ phấn đấu để thúc đẩy mỗi cá nhân hội bất kể mục đích riêng của họ hoặc lợi ích.
Tương tự như vậy, mỗi thành viên sẽ tích cực nâng cao PolyglotClub, và phát triển giao lưu giữa các cá nhân như nhiều càng tốt.
Đây là lý do tại sao PolyglotClub là tự hào để tin rằng nó là một trong những trang web tốt nhất hiện quảng bá ngôn ngữ và văn hóa trên toàn thế giới.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1 All