Help

NEW ARTICLE

Hai người sáng lập của Polyglot Club là ai?- Vincent Scheidecker, kỹ sư CNTT, mang đến cho chuyên môn của mình trong hệ thống máy tính, phát triển web và quản lý cộng đồng. Ông đã có 10 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp là một kỹ sư với một công ty thực phẩm đa quốc gia và là một viên chức của Bộ Nông nghiệp. Vincent Sheidecker đã và đang xây dựng các trang web PolyglotClub.com kể từ năm 2003.

- Patrick Rousseau có nhiều mức độ đặc biệt và đã viết một luận án tiến sĩ về chủ đề của truyền thông, ngôn ngữ và giao lưu văn hóa. Ngoài ra, ông đã đào tạo học thuật quốc tế và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ. Patrick Rousseau đã được phát triển dịch vụ PolyglotClub ẩn kể từ năm 2005.

Lịch sử Polyglot Club là gì?

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1  1  1 All