Help

NEW ARTICLE

Tại sao bạn nên xóa cache của trình duyệt của bạn và làm thế nào để làm điều đó?Các website PolyglotClub.com là một thành phần của nhiều tập tin.

Lần đầu tiên bạn ghé thăm một trang web, trình duyệt của bạn sẽ 'cứu' miếng của trang web. Bởi vì trình duyệt của bạn có thể hiển thị các tập tin được lưu trữ trong bộ nhớ cache của nó nhanh hơn nhiều so với nó có thể kéo các tập tin từ một máy chủ mới, thời gian tiếp theo bạn truy cập vào trang web đó, việc sử dụng các tập tin lưu trữ sẽ giúp cắt giảm thời gian tải trang.

Có vẻ như bộ nhớ cache là một điều tốt, tại sao bạn hỏi tôi để loại bỏ những tập tin đã lưu?
Nhiều nhà phát triển web có lần để thực hiện cập nhật đến các tập tin bao gồm trang web của bạn để đẩy một sự thay đổi hoặc tính năng mới sống. Nếu chúng ta thay đổi một tập tin mà trình duyệt của bạn đã được lưu, nó sẽ tiếp tục phục vụ cũ, phiên bản cache của các tập tin và bạn sẽ không thấy sự thay đổi gần đây nhất của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu bạn xóa bộ nhớ cache của bạn.

làm thế nào để xóa bộ nhớ cache cho tất cả các trình duyệt chính.

Nếu bạn không chắc chắn về những gì phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng, bạn có thể ghé thăm www.whatismybrowser.com/ để tìm hiểu.

Các chủ đề liên quan:

Comments

Filter by Language:
 1 All