Help

NEW ARTICLE

Phần nào của Polyglot Club website được tự do?Tất cả các tính năng trên PolyglotClub được miễn phí. Nó là miễn phí để tìm và giao tiếp với ngôn ngữ trao đổi đối tác, viết Correction văn bản và được sửa chữa, hãy hỏi câu hỏi và nhận được câu trả lời, sử dụng trò chuyện văn bản hoặc Virtual phòng học.

Mặc dù các trang web là miễn phí, quyên góp được đánh giá cao và sẽ giúp trang trải chi phí chạy các trang web này.
Làm thế nào để góp?

Theo liên kết này để Thực hiện một hiến NGHIỆP và nhấp vào nút 'Make a Donation'.

Xem thêm: TẠI SAOCÁCH trở thành thành viên VIP.

Các chủ đề liên quan: